Kort

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie wetenschappelijke integriteit van start

De HU heeft een vertrouwenspersoon en klachtencommissie wetenschappelijke integriteit aangesteld, schrijft HU Ontwikkelt. De vertrouwenspersoon is Anneke Menger. Zij was bijna tien jaar lector aan de HU. De leden van de klachtencommissie zijn oud-lectoren Rob Gründemann en Raymond Slot.

Beide instanties zijn te benaderen met vragen of klachten over zaken als het overnemen van teksten zonder bronvermelding of manipulatie van data. Bij een klacht kan de vertrouwenspersoon een bemiddelende rol spelen. Ook kan zij adviseren als iemand een melding wil doen bij de klachtencommissie wetenschappelijke integriteit. De commissie brengt na onderzoek ook een advies uit aan het college van bestuur.