Nieuws

Vindicat nog altijd uit de gratie

Ook dit jaar krijgt de Groningse studentenvereniging Vindicat geen bestuursbeurzen. De vereniging wordt bovendien niet uitgenodigd voor officiële gelegenheden van de hogeschool en de universiteit. Misschien volgend jaar weer wel.

Vindicat kwam de afgelopen jaren geregeld in het nieuws door wangedrag van haar leden. Vorig jaar moest de vereniging het ook al zonder bestuursbeurzen doen: die werden ingetrokken toen bleek dat de vereniging een mishandeling in de sociëteit niet had gemeld.

Het corps beloofde beterschap, maar de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool zien daar te weinig van terug. Ze nemen een negatief advies over van de Groningse Accreditatiecommissie Studentenorganisaties. ‘De maatregelen hebben onvoldoende geleid tot de gewenste cultuurverandering’, staat in een persbericht.

Alcohol
De vereniging zou er te weinig aan doen om overmatig alcoholgebruik aan te pakken en uit enquêtes blijkt dat ‘een aanzienlijk deel van de leden’ de cultuur als onveilig ervaart. Vindicat is bovendien niet open genoeg als er iets voorvalt.

Volgend jaar krijgt de vereniging een nieuwe kans. Er zouden al stappen gezet op de juiste weg: zo houdt de vereniging een jaarlijkse ledenenquête en worden er tijdens de introductietijd informatiebijeenkomsten gehouden over onderwerpen als diversiteit.

‘We hebben dit besluit vooral genomen vanwege het gebrek aan veranderingsbereidheid bij de vereniging’, stelt rector Elmer Sterken van de RUG in een verklaring. ‘Die moet er echt komen willen we een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen bewerkstelligen.’