Nieuws

Vluchtelingstudent beter begeleid bij studie en vinden van werk

HU en UU willen hiermee kansen voor hen op de arbeidsmarkt vergroten.

In het Akademiegebouw ondertekenden vanmiddag HU, Universiteit Utrecht en studentvluchtelingenorganisatie UAF een convenant, waarin is afgesproken om samen met bedrijven gerichte ondersteuning te bieden aan hoger opgeleide vluchtelingen en ze daarmee meer kans te geven op de arbeidsmarkt.

Die extra begeleiding houdt bij de HU onder meer in, dat ouderejaarsstudenten als taalmaatje gaan fungeren voor vluchtelingstudenten, dat studentendecanen extra begeleiding geven en dat er meer aan communityvorming wordt gedaan. Samen met werkgevers worden schakelprogramma’s ontwikkeld voor specifieke sectoren. In januari dit jaar is al een groep vluchtelingstudenten gestart met een prebachelor ICT, met de bedoeling dat ze in het komend collegejaar kunnen doorstromen naar een bacheloropleiding.

De UU zet een gespecialiseerd team in voor de begeleiding van deze studenten, bijvoorbeeld voor het verkrijgen huisvesting en beurzen. Ook helpen de beide onderwijsinstellingen bij stage- en of werkplekken vinden binnen de eigen organisatie. Binnen het project ‘Scholars at Risk’ krijgen bedreigde wetenschappers tijdelijk een veilige werkplek aan de universiteit, zodat zij hun academische werk kunnen voortzetten. 

Foto: Femke van den Heuvel
vlnr: Marjan Oudeman, Mardjan Seighali, Jan Bogerd

Advertentie

JMW Vind hier jouw bijbaan