Kort

Voltijdopleidng Optometrie schaft numerus fixus af

De voltijdopleiding Optometrie (oogzorg) laat met ingang van studiejaar 2024/2025 de numerus fixus los. Dit betekent dat er geen maximum meer geldt voor het aantal studenten dat wordt toegelaten.
 

Het maximaal aantal studenten dat bij Optometrie terecht kon was 140. De afgelopen jaren meldden zich echter minder gegadigden. Dit studiejaar was dat 110 en daarvoor 121. Een numerus fixus is bedoeld om onverwachte groei van aantallen studenten tegen te gaan.
 
Door de afschaffing van de numerus fixus hoeven studenten geen selectieprocedure te doorlopen. Daarnaast kunnen zij zich later in het jaar aanmelden: tot 1 mei. De deadline bij opleidingen met een numerus fixus is half januari. Bij de deeltijdopleiding Optometrie blijft de numerus fixus nog wel bestaan.