Nieuws

Website over associate degrees

  • Krijg je studiefinanciering voor een tweejarige hbo-opleiding? En hoe zit het met het collegegeld? Een nieuwe website geeft antwoord op vragen over de zogeheten associate degrees.
Niet alleen aankomende studenten, maar ook werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen op www.deassociatedegree.nl terecht voor een eerste kennismaking met de associate degrees. Deze opleidingen werden in 2006 als proef ingevoerd om de stap van mbo naar hbo kleiner te maken.
 
Mbo’ers kiezen sneller voor het hoger onderwijs als ze maar voor twee jaar de collegebanken in hoeven, was de gedachte. Bovendien zou er op de arbeidsmarkt grote behoefte zijn aan ad’ers. Sinds 1 januari 2013 zijn de opleidingen geen proef meer, maar hebben ze een eigen plek gekregen in het hoger onderwijs.
Waarde van diploma
De website geeft bondige antwoorden, zodat geïnteresseerden uiteindelijk altijd verder moeten zoeken. Maar dan weten ze in elk geval waar ze informatie kunnen vinden. Studenten krijgen vooral antwoord op praktische vragen over de waarde van hun diploma, terwijl werkgevers iets leren over subsidies en studeren naast het werk.
 
De website is van het Landelijke Platform Associate Degree, waar onder meer studentenorganisaties, vakbonden en de Vereniging Hogescholen aan meedoen. Het platform wil alle informatie op één plek verzamelen.