Nieuws

Weinig mbo’ers naar pabo-schakelklas

Mbo’ers bijspijkeren voor ze naar de pabo gaan? Op de hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan ze het in september proberen. Maar echt storm loopt het nog niet.

Er gaan de laatste twee jaar veel minder mbo’ers naar de pabo: in 2014 stroomden er nog ruim tweeduizend door, het jaar erop was het aantal gehalveerd. Onder havisten was die daling veel minder groot.  Vooral de in 2015 ingevoerde toelatingstoetsen voor schoolvakken als aardrijkskunde en geschiedenis schrikken hen af.

Mede hierdoor wordt de pabo ‘steeds witter’: dit studiejaar hadden slechts 184 van de ruim 4.200 eerstejaars een niet-westerse achtergrond. Om hen in het bijzonder naar de pabo te krijgen, trok minister Bussemaker in november een miljoen euro uit voor schakelklassen.

Kleine klasjes
Maar er is vooralsnog weinig interesse, blijkt uit een inventarisatie in het Onderwijsblad van vakbond AOb. Bij de Hogeschool van Amsterdam hadden zich eind mei slechts dertien mensen aangemeld en aan de Haagse Hogeschool 25. In Rotterdam willen 21 mbo’ers naar de schakelklas. Na de intakegesprekken zullen er nog kandidaten afvallen, waardoor de proef in september waarschijnlijk met kleine klasjes van start gaat.

Sommige geïnteresseerden konden overigens niet meedoen. Alleen mbo’ers die een opleiding volgen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Leiden komen in aanmerking. Ze mogen bovendien nog geen mbo-diploma hebben en moeten het afronden van hun opleiding dus nog even uitstellen.