Nieuws

Werkbelevingsonderzoek: hoge werkdruk, goede samenwerking

Een 6,6: daarmee wordt het werken bij de HU gemiddeld beoordeeld. Dat is duidelijk minder dan het Nederlands gemiddelde (7,3) en het sectorgemiddelde (7,4), zo blijkt uit het werkbelevingsonderzoek 2015.

Toch doet de HU het op een aantal punten wel goed, dat wil zeggen beter dan het landelijk gemiddelde. Zo beoordeelt de HU-werknemer het plezier in het werk, de samenwerking met collega's, uitdaging in het werk en ontwikkelmogelijkheden positiever dan gemiddeld in Nederland. 

Bij het sectorgemiddelde (een vergelijking met de hele onderwijssector in Nederland) scoort de HU alleen hoger als het gaat om samenwerken met collega’s. 

Vooral bij het thema werkdruk oordeelt het HU-personeel laag: 38,0 tegenover 45,0 in de onderwijssector. Ook communicatie en cynisme worden in het rapport als 'aandachtspunten' genoemd.

HU Diensten
Uitgesplitst naar faculteiten eindigt de Faculteit Gezondheidszorg op vrijwel alle thema's als het beste. Ook de Faculteit Economie en Management doet het bovengemiddeld goed, maar behaalt de laagste cijfers op het thema samenwerken. 

De laagste scores halen HU Diensten, de Faculteit Natuur en Techniek en de Faculteit Educatie. Schrale troost: hier zijn wel steeds één of meer thema's waarop erg goed wordt geoordeeld.

Vergelijking
Het werkbelevingsonderzoek wordt iedere twee jaar gehouden. Maar vergelijkingen met voorgaande onderzoeken zijn moeilijk te maken. De behandelde thema’s en vraagstellingen wijken dit jaar duidelijk af van het vorige onderzoek. Wel scoorde werkdruk ook toen al hoog. En ook toen vielen vergelijkingen met Nederlandse gemiddeldes veelal in het nadeel van de HU uit.

Op Sharepoint meldt het college van bestuur dat er in januari ‘duidingsbijeenkomsten’ komen, waarop de uitkomsten verder worden besproken. 'Vervolgens zullen er verbeterplannen worden opgesteld, zodat we daadwerkelijk opvolging geven aan de uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek’, aldus het college. De individuele resultaten worden op 28 januari aan alle medewerkers beschikbaar gesteld.

Het complete werkbelevingsonderzoek staat al op Sharepoint (inlog verplicht).