Nieuws

Werkloosheid hbo’ers daalt opnieuw

Afgestudeerden van hogescholen vinden weer sneller werk. Meer dan tachtig procent heeft binnen drie maanden een baan. Na anderhalf jaar is nog zes procent werkloos.

HOP

Sinds de economische crisis van 2009 begon de werkloosheid van jonge hbo-afgestudeerden te stijgen tot 2013: toen was zo’n acht procent van de voormalige hbo-voltijdstudenten werkloos. Sindsdien fleurt de arbeidsmarkt weer op.

De kans op een baan verschilt wel per studierichting, blijkt uit de nieuwe HBO-monitor van de Vereniging Hogescholen. In het onderwijs is de werkloosheid flink gedaald van acht procent in 2013 naar vier procent nu. Ook in de gezondheidszorg zit slechts vier procent zonder werk. In de sector voedsel & landbouw is de werkloosheid twee keer zo hoog: acht procent.

Technische studies
Al jaren moedigt de overheid jongeren aan om voor technische studies te kiezen omdat er een tekort aan technici zou zijn. Toch ligt de werkloosheid van deze afgestudeerden nu tegen het gemiddelde aan: zo’n zes procent zit thuis. Technici doen het nauwelijks beter dan afgestudeerden van sociale studies. Onder hbo-economen is de werkloosheid zeven procent.

Wel verdienen technici meer dan anderen (2.325 euro bruto per maand), vooral doordat ze zelden in deeltijd werken. Hun uurloon is ook hoog (14,20 euro), maar in de gezondheidszorg ligt dat nog vijftig cent hoger. Afgestudeerden van sociale studies verdienen door de vele deeltijdaanstellingen (71 procent) veel minder: slechts 1.639 euro bruto per maand.

Masteropleiding
Het onderzoek is uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De onderzoekers peilen hoe hbo’ers anderhalf jaar na afstuderen op hun opleiding terugkijken en wat ze daarna zijn gaan doen.

Van alle afgestudeerden is vijftien procent nog aan het studeren, bijvoorbeeld aan een masteropleiding aan de universiteit. Deze hbo’ers tellen niet mee in de werkloosheidscijfers.

De meeste hbo’ers oordelen vriendelijk over hun opleiding: 77 procent van de voltijders zou met de kennis van nu opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen en 72 procent vindt de aansluiting van de opleiding op de baan goed of voldoende.
werkloosheid
© HOP. Werkloosheid van afgestudeerden voltijdopleidingen na anderhalf jaar.
Bron: Vereniging Hogescholen/Hbo-monitor/ROA