Kort

Wie heeft de hoogste studieschuld?

15.200 euro. Zo hoog is de gemiddelde studieschuld van studenten en oud-studenten. Bij de invoering van het leenstelsel lag dat getal nog op 12.400 euro. Daarna nam het elk jaar toe.

Het goede nieuws: in het afgelopen jaar is dit gemiddelde niet gestegen. Het CBS wijst voor een verklaring naar de halvering van het collegegeld in het afgelopen jaar, wegens corona.

Uitgesplitst naar leeftijdscategorieën blijkt: Jongeren tot 20 jaar hadden begin 2021 een studieschuld van gemiddeld 2600 euro. Bij de iets oudere groep, van 20 tot 25 jaar, loopt dat bedrag snel op naar 12.800 euro. De grootste schuld zit bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30-jarigen: 19.100 euro.

Daarnaast geldt dat de totale studieschuld is opgelopen. Dat komt vooral omdat meer mensen zijn gaan studeren in het afgelopen jaar. En ook daarvoor heeft het CBS een verklaring die terug te leiden is tot corona: In coronajaar 2020 waren de slagingspercentages in het voortgezet onderwijs hoger én namen minder jongeren een tussenjaar.