Achtergrond

Wie wordt Docent van het Jaar 2010?

Uit de nominatie ronde zijn twintig kandidaten naar voren gekomen. Twintig gedreven studiebegeleiders, want daar focust de Docent van het Jaar verkiezing dit keer op, worden vooral geprezen om hun oprechte interesse in studenten. Wie van hen op 25 maart naar de finale gaat, bepaal jij. Stem via trajectum.hu.nl/docentvanhetjaar op jouw favoriet. De uiteindelijke winnaar, die wordt gekozen voor een vakjury, krijgt 1000 euro en een kunstwerk. En natuurlijk de felbegeerde titel: Docent van het Jaar 2010!

Yoni Shem-Tov
YONI SHEM-TOV
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: integrale veiligheidskunde
Leeftijd: 24 jaar
Aantal jaar slb’er: 2,5 jaar
Mijn kracht: ‘Ik vecht voor mijn studenten. Zij zijn het belangrijkste. Ik luister naar ze als ze problemen hebben, bijvoorbeeld als de studie niet wil vlotten omdat er andere aspecten van negatieve invloed zijn. En doordat ik als slb’er veel vaker contact heb met de studenten, kan ik ook echt iets voor ze betekenen. Ik zie ze groeien in de opleiding en dat is heel mooi.’

Jan-Henk Vinckers

JAN-HENK VINCKERS
Faculteit: Communicatie en Journalistiek
Opleiding: communicatiemanagement
Leeftijd: 63 jaar
Aantal jaar slb’er: 7 jaar
Mijn kracht: ‘Studenten moeten serieus genomen worden. Een eerstejaars kan verdwalen in zo’n grote organisatie als de hogeschool en ik help die jonge mensen graag. Ze komen dan ook vaak op me af met vragen. Ik ben geen tweede vader of broer. Een student heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid.’

Monique de Voigt

MONIQUE DE VOIGT
Faculteit: Gezondheidszorg
Opleiding: hbo verpleegkunde
Leeftijd: 42 jaar
Aantal jaar slb’er: 6 jaar
Mijn kracht: ‘Ik denk in mogelijkheden. Iedere student heeft zijn of haar talenten, soms moeten die alleen nog ontdekt worden. Ik prikkel ze om zelf actie te ondernemen, ik neem ze niet bij de hand. Ik geef ze zwembandjes, maar ze moeten zelf leren zwemmen. En dan is het prachtig om een scholier te zien veranderen in een jongvolwassene.’

Marleen Janssen

MARLEEN JANSSEN
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: hbo recht
Leeftijd: 37
Aantal jaar slb’er: 1,5 jaar
Mijn kracht: ‘Ik ben oprecht geïnteresseerd in wat de studenten bezighoudt. Daarom kost het me geen moeite. Ze zitten op een grote opleiding en ik wil dat ze voelen dat het ons uitmaakt dat ze goed door de studie heenkomen. Dat doe ik door de reguliere slb-gesprekken, maar ook door ze aan te spreken op de gang, of soms een klein mailtje.’

Ruud Luttmer

RUUD LUTTMER
Faculteit: Natuur en Techniek
Opleiding: engineering and design
Leeftijd: 60
Aantal jaren slb’er: 20 jaar
Mijn kracht: ‘Ik ben een klassieke docent. Gewoon een ervaren iemand, uit de praktijk die mensen helpt. Studenten hebben steeds minder contacturen en daarin moeten ze steeds meer doen. Ik probeer ze bij te staan, ze te motiveren en te stimuleren. En dan vind ik het prachtig om jonge mensen te begeleiden naar het bedrijfsleven.’

Kees Buurman

KEES BUURMAN
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: creatieve therapie
Leeftijd: 59 jaar
Aantal jaren slb’er: 27 jaar
Mijn kracht: ‘Ik ben autodidact in het begeleiden van studenten, ik doe het niet volgens het boekje. Oprechte interesse in de persoon die tegenover je zit, dat is belangrijk. En soms besteed ik daar te veel tijd aan, maar ik vind het zo leuk. Wat heeft iemand nodig en wat kan ik aanreiken? En als uitgangspunt altijd de waardering voor de student.’

Roland van Rossum

ROLAND VAN ROSSUM
Faculteit: Natuur en Techniek
Opleiding: technische bedrijfskunde
Leeftijd: 53 jaar
Aantal jaren slb’er: 2,5 jaar
Mijn kracht: ‘Ik sta dichtbij de studenten, ik kan met ze meedenken. Maar dat is ook meteen een valkuil, mijn prioriteiten liggen dan verkeerd en steek ik te veel tijd in ze. Dan neem ik ze bijna aan de hand mee en dat is niet goed. Even streng zijn en later spiegelen op wat er is gebeurd. En lekker de discussie aangaan, dat vind ik heerlijk.’

Jeroen Kok

JEROEN KOK
Faculteit: Economie en Management
Opleiding: small business and retail management
Leeftijd: 38 jaar
Aantal jaren slb’er: 2,5 jaar
Mijn kracht: ‘Mijn toegankelijkheid. Ik ben benaderbaar voor alles, ook zaken die studenten privé bezig houden. Ik leg veel humor in mijn feedback, want dat werkt goed. En soms moet ik ze wakker schudden, even reflecteren op wat er nu eigenlijk is gebeurd. Ik ben ondernemend en studenten moeten dat ook zijn. Dus creëer ik voldoende keuzemogelijkheden.’

Heidi van Houten
HEIDI VAN HOUTEN
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: integrale veiligheidskunde
Leeftijd: 43 jaar
Aantal jaren slb’er: 6 jaar
Mijn kracht: ‘Ik bied een luisterend oor, studenten kunnen altijd bij me terecht. Dan weeg ik objectief af wat het probleem is en als er onrecht wordt aangedaan, dan ga ik voor die student door het vuur. Ze moeten ervan op aan kunnen dat ik ze vol vertrouwen advies geef en dat ze in alle veiligheid bij mij kunnen praten. Ik heb bewondering voor studenten die parttime werken en een studie volgen.’

Angela Pfaff
ANGELA PFAFF
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: ecologische pedagogiek
Leeftijd: 53 jaar
Aantal jaren slb’er: 17 jaar
Mijn kracht: ‘Een student moet gelukkig zijn, met zichzelf, in de studie en in het beroep. De weg daar naar toe kan soms behoorlijk moeilijk en onveilig zijn. Op die momenten wil ik onvoorwaardelijk hulp en steun bieden. Ik kan goed zien of iemand iets dwars zit. En ik ben altijd in voor een goed gesprek.’

Johan Jansen
JOHAN JANSEN
Faculteit: Educatie
Opleiding: lerarenopleiding gezondheidszorg
Leeftijd: 60 jaar
Aantal jaren slb’er: 25 jaar
Mijn kracht: ‘Ik kijk redelijk goed naar mensen. Als counselor en geregistreerd supervisor kan ik goed problemen analyseren en mensen helpen hun eigen problemen op te lossen. Maar mijn werk begint pas als er iemand met een probleem naar me toekomt. En afhankelijk van de hulpvraag kan ik ze helpen, ik kan heel directief zijn. Ik geef ook duidelijk aan als ik vind dat ze iets niet moeten doen.’

Ad Franzen
AD FRANZEN
Faculteit: Communicatie en Journalistiek
Opleiding: communicatiemanagement
Leeftijd: 54 jaar
Aantal jaren slb’er: 30 jaar
Mijn kracht: ‘Ik ben af en toe de surrogaatvader. Er gebeurt heel veel in een studentenleven: ziekte, liefdesverdriet, overlijden. Als een volwassen student daarmee geconfronteerd wordt, maak ik me hard voor hem. Ik kan dan dingen regelen, omdat ik goed lig bij mijn collega’s. Daarnaast kan ik me goed verplaatsen in de student en weet ik waar ze mee te maken krijgen.’

Jolanda Berends
JOLANDA BERENDS
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: social management (CMV)
Leeftijd: 32 jaar
Aantal jaren slb’er: 4 jaar
Mijn kracht: ‘Ik kan heel goed overzicht houden. Daardoor kan ik een student snel duidelijkheid geven als hij met een probleem komt. Ik weet welke stappen hij moet zetten om de zaken geregeld te krijgen. Ik ga altijd verder waar ik de vorige keer geëindigd ben. Coachen betekent voor mij belangstelling tonen en de student aansporen tot het aanpakken van zijn situatie.’

Matthijs Brouwer
MATTHIJS BROUWER
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: hbo Recht
Leeftijd: 33 jaar
Aantal jaren slb’er: 4 jaar
Mijn kracht: ‘Ik vind mensen en de keuzes die zij maken mateloos interessant. Ik heb een eigen methode en mijn persoonlijke interesse in de studenten staat voorop. Voor een student is het belangrijk dat hij gehoord en gezien wordt, anders verandert hij snel in een nummer. Dan loopt hij verloren rond en dat wil ik niet.’

Veysel Tan
VEYSEL TAN
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: hbo Recht
Leeftijd: 29 jaar
Aantal jaren slb’er: 3 jaar
Mijn kracht: ‘Interesse, vertrouwen en toegankelijkheid. Ik doe alles met gezond verstand en luister naar de student. Daardoor kan ik ze snel vertrouwen geven. Ik ben zelf nog jong, misschien dat dat de drempel verlaagt om eventjes met mij te komen praten. En dan vraag ik ze altijd om me op de hoogte te houden van wat er speelt.’

Ute Massholder
UTE MASSHOLDER
Faculteit: Economie en Management
Opleiding: International Business and Management Studies
Leeftijd: 48
Aantal jaren slb’er: 9 jaar
Mijn kracht: ‘Ik denk niet in goed en slecht, ik oordeel nooit over studenten. Ik luister en geef ze vertrouwen. Als slb’er kun je zoveel meer dan als je alleen maar docent bent. Je krijgt een andere relatie, je hoort veel meer van een student. Ik begeleid ook internationale studenten en die hebben weer andere problemen dan de Nederlandse. Elke mens is verschillend en daardoor mooi.’

Menno de Lind van Wijngaarden
MENNO DE LIND VAN WIJNGAARDEN
Faculteit: Economie en Management
Opleiding: international business and management studies
Leeftijd: 40
Aantal jaren slb’er: 6 jaar
Mijn kracht: ‘Ik geef mijn studenten de ruimte. Ik laat ze goed aan het woord en kom niet te snel met oplossingen. Studenten moeten zelf ontdekken wat goed voor ze is, ik begeleid alleen maar. Ze werken vaak in teams en daar ontstaan conflicten. Ik reflecteer veel en stel de vraag: hoe kan het de volgende keer beter? Communicatie is belangrijk.’

Irene van Rijn
IRENE VAN RIJN
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: ecologische pedagogiek
Leeftijd: 46 jaar
Aantal jaren slb’er: 3 jaar
Mijn kracht: ‘Betrokkenheid en flexibel zijn. Ik geef studenten mijn mobiele telefoonnummer, juist omdat studenten behoefte hebben aan contact op een moment dat het hen uitkomt. En uiteindelijk scheelt het mij werk, omdat ik vaak kan doorverwijzen, of in een kort gesprek voor verbetering zorg. Je komt tot een diepere laag bij de student en dat maakt het werk zoveel persoonlijker.’

Sela Zorlu
SELA ZORLU
Faculteit: Educatie
Opleiding: lerarenopleiding omgangskunde
Leeftijd: 46 jaar
Aantal jaren slb’er: 7 jaar
Mijn kracht: ‘Ik zou willen pleiten voor het ideaal van er niet bij horen. Verschillen moet je leren verdragen zonder verwijten te maken. Als studenten hun eigen “anders zijn” accepteren, kunnen ze dat ook beter bij anderen en dat lijkt mij de basis om goed door de opleiding kunnen gaan.’

Hans Grootaers
HANS GROOTAERS
Faculteit: Maatschappij en Recht
Opleiding: social work
Leeftijd: 57 jaar
Aantal jaren slb’er: 13 jaar
Mijn kracht: ‘Stimuleren, enthousiasmeren en dollen. Ik wil ernaast staan, maar ben heel direct met ze. Sommige studenten hebben niet in de gaten wat ze kunnen en dat probeer ik juist naar boven te halen. Soms durven mijn kinders niet met een probleem te komen, uit schaamte. Maar dat is absoluut niet nodig. Ik ben betrouwbaar en een rolmodel. Ze moeten goede sociaal werkers worden.’