Nieuws

Woningnood studenten houdt voorlopig aan

Protest tegen woningnood internationale studenten

De komende jaren blijft het voor studenten lastig een woning te vinden. Dat voorspelt de nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. In Utrecht stijgt het aantal voltijdstudenten tot collegejaar 2025-2026 naar verwachting met 5 procent.

Eén van de grote redenen voor de woningnood is de toename van het aantal buitenlandse studenten. Het aantal buitenlandse studenten dat een volledige opleiding volgt op een de universiteiten stijgt de komende acht jaar met 34 procent. Het aantal studenten dat zich hier korter vestigt, bijvoorbeeld voor een semester, groeit met 31 procent. Nederlandse studenten blijven vaker thuis wonen, maar dat weegt niet op tegen deze trend.

Uitdaging

‘Een grote uitdaging’, schrijft Kences, het kenniscentrum van studentenhuisvesters, omdat al deze internationale studenten bij aankomst in Nederland meteen een kamer nodig hebben. Universiteitssteden als Wageningen en Delft moeten flink bijbouwen. Daar blijft ook het aantal Nederlandse studenten de komende acht jaar fors groeien.

Bron: Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018

Afschaffing basisbeurs

In het hbo loopt het aantal Nederlandse studenten juist met 8 procent terug (22 duizend). Sinds het afschaffen van de basisbeurs daalde het aandeel uitwonende studenten van 53 naar 48 procent. Maar dat is niet genoeg om de woningmarkt rust te geven. Althans, niet overal.

Vanmiddag wordt er een nieuw actieplan gepresenteerd met ‘concrete oplossingen’ voor het terugdringen van de woningnood. Daarin staat niet hoeveel studentenwoningen er landelijk moeten worden bijgebouwd omdat de tekorten en mogelijke oplossingen per stad zo sterk verschillen.

Studieschuld

Uit de monitor blijkt dat uitwonende studenten vorig collegejaar gemiddeld 450 euro aan woonlasten per maand betalen, na aftrek van de huurtoeslag. Driekwart van hen heeft een studieschuld opgebouwd van gemiddeld 17.300 euro, aanzienlijk meer dan de gemiddelde schuld van thuiswonende studenten: 8.400 euro.