Nieuws

Zijlstra stelt studentenorkesten niet gerust

Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs en Cultuur heeft de noodkreet van de studentenorkesten gehoord, maar kan niet beloven dat zij gespaard zullen worden bij de bezuinigingen op cultuur.

Vorige maand stuurden negen studentenorkesten een brandbrief naar de staatssecretaris, omdat zij dubbel geraakt zouden worden door zijn beleid: de langstudeerregeling maakt het moeilijker om studentbestuurders te vinden en de aangekondigde bezuinigingen op cultuur ondermijnen het budget.

Zijlstra zal ‘uiteraard’ rekening houden met de opeenstapeling van meerdere bezuinigingsmaatregelen voor organisaties als de studentenorkesten, antwoordt hij op Kamervragen van de PvdA. Maar hij moet wel ‘scherpe keuzes’ maken.

De studentenorkesten leveren volgens de staatssecretaris ‘een waardevolle bijdrage aan de sociale en culturele vorming’ van studenten, maar dat is geen reden voor een uitzondering op de langstudeerregeling. Het ‘uitloopjaar’ dat bachelor- en masterstudenten krijgen, is volgens Zijlstra juist bedoeld voor dergelijke activiteiten.

Hij wacht nu op een advies dat de Raad voor Cultuur dit voorjaar zal uitbrengen. In juni komt hij met een voorstel.