Nieuws

Zijlstra wil meer informatie over contacturen

Staatssecretaris Zijlstra wil dat de Nationale Studentenenquête meer informatie geeft over het aantal contacturen en de groepsgrootte bij werk- en hoorcolleges. Hij vindt dat ‘onmisbare informatie’ over de kwaliteit van het hoger onderwijs.

De bewindsman schrijft dit in antwoord op vragen van VVD-kamerlid Anne Wil Lucas. Zij reageerde op klachten van de makers van de Keuzegids Universiteiten. De opleidingsoordelen die daar in staan, zijn mede gebaseerd op de Nationale Studentenenquête, die in opdracht van de stichting Studiekeuze123 gemaakt wordt.

Studenten werd tot nog toe altijd gevraagd naar de groepsgrootte bij werk- en hoorcolleges en naar de hoeveelheid lesuren die ze hadden. Maar in de jongste editie van de Nationale Studentenenquête werden deze vragen alleen nog aan de instellingen zelf gesteld. Hun antwoorden ontbreken nog voor tachtig procent en zijn bovendien niet toetsbaar, is de ervaring van de Keuzegids-redactie.

Ze maakte samen met de Landelijke vereniging van schooldecanen bezwaar tegen het schrappen van de vragen en is kritisch over het feit dat daaraan geen gehoor werd gegeven. Ze vindt dat er sprake is van een ‘verlies aan transparantie’ bij een organisatie ‘die door de overheid wordt gefinancierd om precies die transparantie te vergroten’.

Staatssecretaris Zijlstra lijkt het daarmee eens. Hij roept het bestuur van Studiekeuze123 op om de informatievoorziening aan te passen of aan te vullen. Het aantal contacturen en de groepsgrootte bij een opleiding zijn volgens hem een belangrijke indicator van de kwaliteit van het hoger onderwijs. En een onmisbaar element van studiekeuzevoorlichting.