Video

Zijn studenten bang voor oorsuizen?

Het kabinet wil het risico op gehoorschade bij jongeren terugdringen, meldt het AD. Bijvoorbeeld door de muziek zachter te zetten op muziekevents.

Hebben studenten al een piep? En zijn ze er bevreesd voor?