Kort

Zorgopleidingen populair onder mbo-studenten

Volgens de Keuzegids mbo 2022 hebben de mbo-opleidingen in zorg en welzijn afgelopen studiejaar (2020-2021) de grootste instroom van studenten. In de jaren 2019-2020 stonden deze studierichtingen ook al in de top 5. De instroom bij de opleidingen maatschappelijke zorg, pedagogisch werk, sociaal werk, sport en bewegen en verpleegkunde is het sterkst gestegen.

De Keuzegids concludeert uit deze stijging dat ‘Generatie Z’ zich kenmerkt door een grotere maatschappelijke betrokkenheid dan voorgaande generaties. Studenten laten zich niet afschrikken door de verhoogde werkdruk in de zorg. Deze betrokkenheid bij mbo-studenten ziet de Keuzegids ook terug bij universitaire bachelorstudenten van dezelfde generatie.