Nieuws

100 Tinten Groen trekt weinig publiek

Alle goede bedoelingen van organisator Green Office ten spijt: er kwamen niet veel mensen op 100 Tinten Groen, het duurzaamheidsfestival op de Padualaan, af.

Op de Dag van de Duurzaamheid een festival over duurzaamheid organiseren: bij voorbaat leek 100 Tinten Groen het qua timing in ieder geval goed te doen. Green Office, de organisatie die binnen de HU probeert bewustwording rondom duurzaamheid te creëren, had een aantal sprekers naar de Padualaan 101 gelokt.

Zo werd collegevoorzitter Jan Bogerd bestookt met allerlei ideeën over hoe het allemaal duurzamer kan binnen de HU. Het waren, bij gebrek aan publiek, echter vooral de panelleden zelf die Bogerd bevroegen. Het gebouwde podiumpje werd dan ook niet gebruikt: met de HU-baas werd in een select kringetje gezeten.

Vraagtekens
Voordeel van de lage opkomst: er kon een inhoudelijke discussie gevoerd worden. Als het aan Green Office ligt, biedt de HU meer vegetarisch en veganistisch voedsel aan. Ook moeten PET-flessen in de ban en meer Dopper-flesjes verkocht. Daarnaast komen er meer watertappunten op de hogeschool, als het aan het groene team ligt. 

Op de vraag of een soort openbaar vervoer-abonnement voor medewerkers mogelijk is, reageert Bogerd niet onwelwillend. ‘We subsidiëren het autogebruik door medewerkers gratis te laten parkeren. Het parkeren wordt door de HU betaald, daar kan je wel je vraagtekens bij zetten.’ De voorzitter benadrukte dat alleen het Utrecht Science Park-bestuur die besluiten kan nemen. 

De HU doet het goed op het gebied van duurzaamheid, zegt Bogerd. ‘Maar het kan beter op de inhoud van de opleidingen.’ Een aantal opleidingen heeft het AISHE-keurmerk, een soort duurzaamheidskeurmerk, al bemachtigd. Daar moeten er nog meer bij komen. Bogerd zegt de tips van Green Office in acht te nemen. ‘Je leert zo hoe studenten denken. We gaan de informatie bijvoorbeeld gebruiken bij toekomstige aanbestedingen van catering.’

Shampoo
Er waren niet alleen sprekers. Onder meer een cursusje shampoo maken, een presentatie van Zora de Zorgrobot en van het zelfvoorzienend huis Selficient stonden op het programma. Boven het food court prezen stands duurzaam eten en drinken aan en er was een ‘human powered photo booth’, een soort plateau dat op basis van het gespring van studenten genoeg energie opwekte om er een foto van te maken.

Toch had de organisatie meer van het festival verwacht. Maar weinig mensen kwamen op het duurzaamheidsfestijn af. ‘De opkomst viel tegen, dat was heel jammer. We hebben zo ons best gedaan om er een heel leuk programma van te maken. Er stonden meer mensen op Facebook op ‘geïnteresseerd’ dan dat er zijn gekomen’, verzucht Ninke Maes van Green Office.