Nieuws

Oefentherapie Cesar trekt steeds minder studenten. Wat te doen?

Les Oefentherapie Cesar / foto Kees Rutten

De opleiding Oefentherapie Cesar trekt de afgelopen jaren minder studenten. De directie onderzoekt verschillende toekomstscenario’s, zoals het opgaan in andere opleidingen tot het op termijn stoppen met Oefentherapie Cesar. In oktober valt de beslissing.

Het liefst had Henri Kiers, directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies, het onderzoek naar de toekomst van Oefentherapie Cesar nog bij de directbetrokkenen gehouden, vertelt hij. Maar in de nieuwsbrief van onderwijsvakbond AOb, die vorige week aan de leden van de HU is verzonden, staat onomwonden dat Oefentherapie Cesar stopt en vanaf 2022/2023 geen studenten aanneemt.

Dat bericht is ‘ongenuanceerd en een onjuiste weergave van de feiten’, zegt Kiers. Inmiddels heeft het instituut hun studenten en medewerkers hierover ook gemaild. Ondanks diverse wervingsacties is er geen sprake van een hogere instroom waardoor het management zich beraadt op te nemen stappen. Ook heeft de opleiding te maken met een hoge uitval van studenten.

Beroepsvereniging

‘We zitten nu op een punt dat er iets moet gebeuren’, zegt Kiers. Het management onderzoekt verschillende scenario’s in afstemming met de Instituutsraad en de beroepsvereniging. Medio oktober volgt een definitief besluit .

‘Een van de scenario’s is dat we de instroom van de opleiding over twee jaar gaan stoppen. Dat besluit is nog niet genomen. Dat bekijken we aan de hand van het aantal nieuwe instromers in het nieuwe jaar’, vertelt de instituutsdirecteur. De vooraanmeldingen voor komend studiejaar zijn in ieder geval beduidend lager dan die van dit jaar.

Fysiotherapie

Wat ook kan: toekomstige studenten Oefentherapie Cesar laten instromen bij de opleiding Fysiotherapie. Beide opleidingen hebben grote overeenkomsten. De propedeuse van deze twee opleidingen is al gezamenlijk. Zo zijn er meer alternatieven denkbaar. ‘In oktober nemen we een besluit over de toekomst van Oefentherapie Cesar’, vertelt directeur Kiers.

Mochten ze ertoe besluiten om de nieuwe instroom van studenten over enkele jaren te stoppen, dan garandeert het management dat de opleiding nog vijf jaar blijf bestaan. Zo krijgen bestaande studenten de gelegenheid om de studie af te ronden.

Numerus fixus

In 2010 trok Oefentherapie Cesar nog ruim 220 eerstejaars. Door de numerus fixus stabiliseerde de instroom vanaf 2011 enkel jaren met zo’n honderd nieuwe studenten. Vanaf 2015 liepen de studentenaantallen terug naar zo’n zestig eerstejaars. In combinatie met een relatief grote uitval van studenten lijkt dit onvoldoende om de opleiding draaiende te houden.    

Oefentherapie Cesar is een unieke opleiding in Nederland. Het heeft grote verwantschap met de opleiding Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Beide opleidingen leiden oefentherapeuten op die mensen helpen met onder andere klachten aan rug, nek of schouder. Afgestudeerden werken onder meer in een eigen praktijk, gezondheidscentrum of sportcentrum.

Ook interessant: Deze student bepaalde met welke cursussen jij volgend jaar een honoursster kunt verdienen