Nieuws

Voorstel: opleiding Oefentherapie Cesar beëindigen

Les Oefentherapie Cesar / foto Kees Rutten

De HU koerst aan op het afbouwen en opheffen van de opleiding Oefentherapie Cesar. Het voorstel hiervoor heeft de instituutsdirecteur naar het college van bestuur gestuurd. Huidige studenten kunnen de opleiding nog afmaken. Het college neemt op 13 oktober een definitief besluit.

Henri Kiers, directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies, bevestigt dit. De afgelopen tijd zijn verschillende toekomstscenario’s voor Oefentherapie Cesar onderzocht. Die onderzoeken waren nodig vanwege het teruggelopen aantal studenten en de hoge uitval , die al langer bekend waren.

Als het college van bestuur daadwerkelijk besluit te stoppen met Oefentherapie Cesar, dan neemt de opleiding vanaf september 2022 geen nieuwe studenten meer aan. Wie al met de opleiding bezig is, kan de studie afmaken. ‘De opleiding gaat door en er wordt extra ingezet op begeleiding door onder meer studieloopbaanbegeleiders’, zegt Kiers.

Zorgvuldig

Docenten, de instituutsraad en de beroepsvereniging VvOCM zijn op de hoogte van de situatie, zegt Kiers. Loes Spierenburg-Maassen, voorzitter van de instituutsraad, wil desgevraagd nog niet inhoudelijk ingaan op de zaak omdat er nog geen besluit ligt van het college. ‘Maar de instituutsraad is vanaf het begin betrokken geweest bij het nu voorliggende besluitvormingsdocument. Het document is op een zorgvuldige  wijze tot stand gekomen. Daarbij is de kritische feedback van de raad op een open wijze ontvangen en meegenomen.’

In 2010 meldden zich nog zo’n 220 eerstejaars aan, aflopend tot zo’n 60 vanaf 2015. Diverse campagnes leidden niet tot een structurele verhoging. Voor het komend jaar staan 70 vooraanmeldingen genoteerd, maar dat is volgens directeur Kiers niet voldoende. ‘70 aanmeldingen lijkt acceptabel, vertelt de directeur. ‘Maar een deel schrijft zich niet daadwerkelijk in voor de studie. En van de eerstejaars van vorig jaar zitten er nu nog zo’n 20 in het tweede jaar.’

Gedachtengoed

Oefentherapie Cesar kan alleen aan de HU worden gevolgd. Het is verwant met de opleiding Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Beide opleidingen leiden oefentherapeuten op die mensen helpen met onder andere klachten aan rug, nek of schouder. Het gedachtegoed van Oefentherapie Cesar komt terug bij de opleiding Fysiotherapie. Kiers: ‘Daarmee wordt een aantal docenten belast. Hoe dit eruit gaat zien is nog niet duidelijk, dat kan zijn via minor of via opname in reguliere lessen.’