Nieuws

Animo voor de HU relatief groot

De HU telt 4 procent meer vooraanmeldingen dan vorig jaar rond deze tijd. Landelijk is de groei in het hbo 1 procent.

De grootste stijger is de faculteit Economie en Management (16 procent), gevolgd door Communicatie en Journalistiek (11 procent).  De faculteit Educatie zit 4 procent in de plus. Natuur en Techniek alsmede Maatschappij en Recht zakken met 3 procent en Gezondheidszorg 1.

Het aantal vooraanmeldingen bij opleidingen kan afwijken van de feitelijke inschrijvingen. Definitieve cijfers over de instroom worden pas in oktober vastgesteld.

De relatieve grote groei van de vooraanmeldingen bij de HU ten opzichte van het landelijke gemiddelde valt toe te schrijven aan de toegenomen animo voor de deeltijdopleidingen. Die vertonen een opgaande curve van 10 procent, terwijl bij de hogescholen samen een daling van 12 procent te zien is. De voltijd opleidingen van de HU stijgen met 2 procent tegenover een landelijke toename van 3.

Vooral de faculteit Educatie draagt bij aan de populariteit van de deeltijdstudies; die is 15 procent hoger dan vorig jaar. De landelijke trend bij lerarenopleidingen toont juist een fikse teruggang. De voltijd bij Educatie zakt daarentegen meer dan landelijk. Ook de deeltijd bij Economie en Management en in iets mindere mate Natuur en Techniek doet het goed. Bij Maatschappij en Recht keldert het in lijn met het landelijk beeld met 15 procent.