Nieuws

Anoniem meldpunt voor klachten over toetsing

Foto: Kurt Forstner

De studentenfractie Vlijmscherp, die met twee zetels vertegenwoordigd is in de Hogeschoolraad, heeft een anoniem meldpunt geopend voor studenten die klachten hebben over de toetsing en surveillance bij tentamens binnen de HU.

Fractielid en student commerciële economie Richard Gertsen vindt dat er vanuit het management bagatelliserend gesproken wordt over problemen rondom toetsing. Volgens Vlijmscherp hebben veel studenten klachten, maar zijn ze bang om een officiële klacht in te dienen, vanwege het risico op afkeuring van tentamens

De fractie heeft het meldpunt in het leven geroepen, om zoveel mogelijke concrete voorbeelden van klachten te verzamelen. Daarmee gaat de fractie de komende weken in gesprek met betrokken managers en college van bestuur.