Columns

‘Betrek geen lobbygroep bij het onderwijs’

Huib. Foto: Kees Rutten

Huib de Zeeuw is docent aan de opleiding Journalistiek. Zijn column verschijnt om de week bij Trajectum. 

Met stijgende verbazing heb ik alle berichtgeving over onze hogeschool gevolgd. Gaat de collegereeks over de Holocaust en antisemitisme wel of niet door? Vooral de warrige communicatie van het bestuur viel mij – en talloze collega’s – op.

Allereerst natuurlijk het moment. Het laatste wat je moet doen is vlak voor de Nationale Holocaustherdenking een lessenserie over de Holocaust uitstellen. Logisch dat Joodse Nederlanders zich zorgen maken en dat de politiek zich hierover uitspreekt. Dat kan je van tevoren uittekenen.

Daarnaast de manier waarop het bestuur is omgegaan met de klacht van actiegroep New Neighbours Utrecht. Het heeft er alle schijn van het cvb hierdoor is overvallen en niet wist om te gaan met de rol van lobbygroep CIDI in het verzorgen van het onderwijs.

In de media ging het over een actiegroep die het onderwijs over de Holocaust zou willen cancellen, waardoor die het verwijt kreeg antisemitisch te zijn. Dat is heel pijnlijk. Want daar gaat het niet om. Zij stellen namelijk een terechte vraag: waarom werk je als hogeschool samen met een belangenorganisatie?

Op die vraag is nog geen antwoord gekomen. De lezingenreeks gaat gewoon door en de mediastorm is overgewaaid. Dat lijkt wel goed uit te komen voor het bestuur.

Ik wil wel een voorzet doen.

Het onderwijs moet te allen tijde verzorgd worden door docenten. Zij bepalen de inhoud en regelen gastsprekers. Dat principe hanteren collega Alma Mustafić en ik ook in onze honoursmodule Genocide Srebrenica. Wij willen geen belangenorganisaties die ons onderwijs verzorgen. Omdat het cruciaal is  studenten een veilige onderwijsomgeving te bieden, waar ze in alle vrijheid hun mening mogen geven en kunnen discussiëren. Ook met gastsprekers. Daar draag je als docent zorg voor.

En dan kan je in een lezingenreeks over de Holocaust best iemand van het CIDI uitnodigen over toenemend antisemitisme in Nederland. Maar dan wel als gastspreker en niet als organisator. Dat kader zou het cvb moeten bieden en daar ontbreekt het nu aan.