Columns

Grote kans op een beurs

Dit jaar mocht ik in een commissie zitten om kandidaten van de Hogeschool Utrecht voor te dragen aan het VSBfonds voor een beurs van meestal tussen de 7.000 en 10.000 euro. In totaal werd 1,3 miljoen euro aan beurzen toegekend. Het aardige is dat je als student een oneindig grotere kans hebt op zo’n beurs dan op welke loterijprijs dan ook, namelijk ongeveer 1 op 3.

Vijfentwintig HU-studenten vroegen een beurs aan en acht werden toegekend. Tot 1 maart 2014 heb je de tijd om een beurs aan te vragen voor het volgend jaar. Voor het gemak hier de link: http://www.vsbfonds.nl/beurzen/beurs-aanvragen. Het VSBfonds heeft de uitvoering uitbesteed aan de Nuffic, die 590 aanvragen ontving voor 165 beschikbare beurzen. Aan het programma deden achtendertig hbo- en wo-instellingen mee.

Al die studenten gaan ‘iets’ studeren in het buitenland. Omgekeerd hebben buitenlandse studenten het veel moeilijker om een beurs te krijgen om in ons land te studeren. Helemaal de studenten uit ontwikkelingslanden. Afgelopen studiejaar bivakkeerden 81.700 internationale studenten in ons land, van wie 26.000 uit Duitsland kwamen en 41.000 van buiten Europa.

De kans dat een Afrikaanse student een beurs krijgt om op de HU te studeren is tig keer kleiner dan dat een HU-student kans maakt op een VSB-beurs.