Columns

Het ‘dichtregelen’ nemen we over van de Amerikanen

Stop de Amerikanen! (met uitroepteken) is een boekje van de schrijvers Hans Versnel en Jaap Jan Brouwer, met als ondertiteling 'Ten minste tien goede redenen om gewoon Europees te blijven'. Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, die ook al eens op de HU sprak, schreef een woord vooraf. Hij vindt het onbegrijpelijk dat we voor HRM (Human Resource Management, dat vroeger gewoon personeelszaken heette) in Europese managementopleidingen vooral Amerikaanse leerboeken gebruiken.

De beide auteurs wijzen op een teveel aan regels en procedures en beschrijven zowel het Anglo-Amerikaanse managementmodel als de Rijnlandse manier van werken en organiseren. De Amerikanen die aspecten van de meer Europese denktrant hebben overgenomen, zoals Apple, Facebook en Starbucks doen het wereldwijd uitstekend.

Wat je vaker ziet, is dat de laggards in Europa, de onderwijsministers en leidinggevenden in het onderwijsveld, ingehaald worden door innovators in Amerika. Terwijl wij hier planning-en-controlcycli hoog in het vaandel hebben, worden de creativiteit en eigen verantwoordelijkheid in de kiem gesmoord. Wij kijken verheerlijkt naar documentaires en films en zien hoe losjes de structuur en de inrichting zijn van de jonge bedrijven in Silicon Valley. Daar hebben ze van ons Rijnlandsmodel geleerd, terwijl wij, zoals nu op veel plekken op de HU gebeurt, zoveel mogelijk top-down 'dichtregelen'.