Nieuws

Bussemaker: meer tijd nodig voor Kamervragen over HU

De beantwoording van de schriftelijke Kamervragen van de PvdA en SP over de situatie aan de HU kosten meer tijd. Dat heeft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer laten weten. Ondertussen heeft het blog Protocolitis een 'open brief' gepubliceerd van een 'ex-collega' met een aantal vermeende wantoestanden aan de HU.

Naar aanleiding van het artikel ‘Mannen in pakken op de hogeschool’ in NRC Handelsblad van 2 april stelde SP-Kamerlid Jasper van Dijk schriftelijke vragen aan minster Bussemaker over de situatie aan de HU. PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis richtte zich met vragen tot de minister naar aanleiding van een tweede NRC-artikel over ontevredenheid over flexplekken van hogeschoolpersoneel.

‘Naar aanleiding van de vragen heb ik informatie ingewonnen bij de hogeschool. Eerst nadat ik de informatie van de hogeschool heb bestudeerd en mij een goed oordeel heb kunnen vormen, zal ik alle Kamervragen beantwoorden’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Vanwege de ‘grote raakvlakken’ die de Kamervragen hebben wil Bussemaker ze in een keer beantwoorden.

Gegoochel met cijfers
Ook verscheen er na de kritische NRC-artikelen een ‘open brief’ van een anonieme ‘ex-collega’. De blog Protocolitis, die journalistiekdocent Chris van der Heijden na de NRC-verhalen startte, publiceert het stuk onder het mom ‘waar veel rook is, is meestal ook vuur’.

De brief somt zestien mogelijke wantoestanden op die zich aan de HU zouden afspelen. Bekende aantijgingen komen aan bod. Zoals het verhaal dat medewerkers onder druk werden gezet om een vaststellingsovereenkomst (afvloeiingsregeling) te ondertekenen. Maar ook nieuwe elementen worden de wereld in geholpen. Zo zou via gegoochel met cijfers zijn voorkomen dat de HU geld misliep van de prestatieafspraken die met de minister zijn gemaakt, zo meldt de brief.

Politieke partijen
Het drie kantjes tellend relaas is enkele weken geleden aan het college van bestuur gestuurd met een afschrift aan diverse media (onder andere NRC, Trajectum, tv-programma Zembla) en aan onderwijswoordvoerders van politieke partijen. Van der Heijden waarschuwt dat het ‘beschuldigingen’ zijn en ‘geen feiten’. De uitlatingen komen op het conto van de briefschrijver, laat de journalistiekdocent weten.
 

Reactie college van bestuur HU:
'Naar elke melding van fraude of potentiële integriteitskwesties wordt te allen tijde onderzoek gedaan. Indien resultaten van onderzoek daartoe aanleiding geven, worden passende maatregelen genomen.
Als college van bestuur reageren we echter niet op anonieme aantijgingen. Het publiceren van een anonieme brief vinden we ongepast. Nu dat toch is gebeurd, nodigen we de anonieme briefschrijver uit om het gesprek aan te gaan. Zoals we ook de dialoog opzoeken met medewerkers, oud medewerkers en studenten.'