Nieuws

Campagne verleidt mbo’ers tot studie

Vanwege de hoge jeugdwerkeloosheid hebben mbo-scholen hun leerlingen aangemoedigd door te leren. Vooral niet-westerse allochtonen luisterden daarnaar: zij begonnen afgelopen jaar vaker aan een vervolgopleiding in het hbo.

Zo’n twaalf procent van de mbo-examenkandidaten gaat ‘alsnog’ doorleren dankzij de campagne die de mbo-instellingen hebben gevoerd, meldt (pdf) het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA. Bijna eenderde van hen is van niet-westerse afkomst.

Dat valt te merken aan de doorstroom van niet-westerse allochtonen van het mbo naar het hbo. Dit studiejaar is hun aantal volgens cijfers van de HBO-raad gestegen met vijftien procent. Dat ligt ver boven de fikse landelijke groei van het aantal eerstejaars: zes procent.

De ‘extra’ mbo’ers hebben gemiddeld een lager eindexamencijfer dan de mbo’ers die toch al door wilden gaan. ‘Het gevaar bestaat dan ook dat er daardoor een relatief grotere groep het hbo is binnengestroomd die eventueel moeite zal kunnen krijgen met het niveau van een hbo-opleiding’, schrijven de onderzoekers van het ROA. ‘Hiermee dient door hogescholen rekening te worden gehouden.’

Volgens hen laat de economische crisis zien dat er behoefte is aan kortlopende onderwijsprogramma’s in het hbo zoals het associate degree. ‘Een probleem is echter dat deze associate degrees nauwelijks bekend zijn onder leerlingen van het mbo.’

https://www.webmail.hogeschoolutrecht.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.roa.unimaas.nl/