Online proctoring bij toetsen komend jaar nog mogelijk

Ook studiejaar 2021/2022 kunnen toetsen nog vanuit thuis afgenomen worden. Dat gaat met online proctoring, waarbij software de computer voor een deel overneemt. Wel worden opleidingen geacht terughoudend te zijn met het inzetten van deze vorm van toetsen en er alleen gebruik van te maken als het niet op een andere manier kan.

Het college van bestuur en de Hogeschoolraad hebben dit woensdag afgesproken. Het college wil op proctoring kunnen terugvallen als er beperkingen blijven bestaan vanwege corona, zoals de 1,5 meter afstand. Deze vorm van toetsen is ook bestemd voor topsporters die in het buitenland verblijven en tentamens willen maken.

Online proctoring werd tijdens de lockdown geïntroduceerd. Het is omstreden omdat het raakt aan de privacy van studenten. Aan de HU is ook een lichte variant mogelijk: bring your own device. Studenten nemen dan een eigen laptop mee naar school waarbij ‘proctoring light’ wordt ingesteld. Dat kan bijvoorbeeld als de toetslokalen vol zijn.


Gemeente Utrecht geeft jongeren en studenten coronasteun

Utrechtse studenten en jongeren die door corona geldproblemen hebben, krijgen steun van de gemeente. Jongeren kunnen een vergoeding voor woonkosten aanvragen, zelfs met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Deze vergoeding kan oplopen tot honderden euro’s per maand, meldt het AD.

De gemeente besloot eerder dat alleen Utrechters met zelfstandige woonruimte in aanmerking kwamen voor een coronavergoeding voor woonlasten. Daardoor kwamen de meeste jongeren en studenten niet in aanmerking voor de regeling, ook al waren ze door corona hun baan of bijbaantje deels of helemaal verloren. De PvdA drong onlangs aan op verruiming van de regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). De oppositiepartij was door de 26-jarige student Noel gewezen op de onrechtvaardigheid van de TONK.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de woonkosten, maar kan voor jongeren en studenten oplopen tot honderden euro’s per maand. De tegemoetkoming van de gemeente kan niet hoger zijn dan de inkomensdaling door het verlies van een baan of bijbaantje. 


SSH wil 800 tot 900 nieuwe studentenwoningen op Utrecht Science Park

De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) wil 800 tot 900 nieuwe studentenwoningen bouwen op Utrecht Science Park. Het college van B&W heeft nu de zogenoemde ‘bouwenvelop’ vastgesteld, waarmee de komst vaneen nieuw gebouw, de High Five, een stap dichterbij komt, meldt DUIC.

In High Five moeten zelfstandige studentenkamers en studentenkamers met gedeelde voorzieningen komen. Ook komen er kamers voor mindervalide studenten. Op de begane grond is ruimte voor horeca en studieruimten. Het gebouw komt tussen de studentencomplexen Johanna en Cambridgelaan en wordt ongeveer 74 meter hoog. Omdat het het vijfde studentencomplex op het Utrecht Science Park is, krijgt het de naam High Five.

De plannen sluiten volgens het college aan bij de nieuwe visie voor Utrecht Science Park, die nu ter inzage ligt. In dit document staat dat in het gebied ten zuiden van de Cambridgelaan ruimte is voor versterking van de woonfunctie rondom bestaande woongebouwen.


SER Jongerenplatform: herinvoering basisbeurs en aanvullende beurs

Een beter studiefinancieringsstelsel met de herinvoering van de basisbeurs, een ruimere aanvullende beurs en een compensatieregeling voor huidige studenten. Met dit voorstel komt het SER Jongerenplatform, waaronder verschillende studentenbewegingen en vakbonden vallen.

Het SER Jongerenplatform vindt dat het huidige stelsel bij studenten leidt tot een hogere schuldenlast en grote gevolgen heeft voor hun persoonlijke ontwikkeling, studiegedrag en welzijn. Het gaat onder meer om stress en psychische klachten als gevolg van het leenstelsel. Daarnaast zijn studenten nu veel langer financieel afhankelijk, hetzij van ouders of van grote leningen.

Een nieuw studiefinancieringsstelsel met herinvoering van de basisbeurs moet oplossingen bieden. Doel is dat de overheid meer gaat bijdragen, en ouders en studenten minder. Dit moet leiden tot meer zelfstandigheid en kansengelijkheid. Alle studenten gaan er in vergelijking met het huidige stelsel op vooruit, stelt het SER Jongerenplatform.


Corona-uitbraak bij Utrechtse roeivereniging na feest

Zeker tien bezoekers van een feest bij de Utrechtse roeivereniging Trition zijn besmet met het coronavirus. Dat schrijft RTV Utrecht. De GGD gaat ervan uit dat het aantal besmettingen nog fors zal oplopen.

Triton-bestuurslid Bas van Rijn stelt dat ze zich aan de regels hebben gehouden: ‘Alleen mensen met een geldige QR-code mochten naar binnen. Het lijkt ons daarom het meest aannemelijk dat iemand die net gevaccineerd was en een geldige QR-code kreeg achteraf toch besmet was.’

Op de site van Triton schrijft het bestuur dat het in samenspraak met de GGD besloten heeft om de twee aankomende evenementen ‘uit voorzorg’ te annuleren.


Minister: zelftest leidde niet tot meer fysiek onderwijs

De inzet van preventief testen heeft niet gezorgd tot beduidend meer fysiek onderwijs bij universiteiten en hogescholen. Dat komt omdat de capaciteit van de onderwijslokalen bij de 1,5 meter-maatregel te beperkt is. Dat schrijft onderwijsminister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.   

In de brief beschrijft de minister de voorlopige bevindingen van de pilots over zelftesten die in acht regio’s plaatsvonden, en waaraan ook de HU meedeed. Een andere conclusie is dat het opzetten van deze grootschalige zelftesten veel inzet vereist (kosten 400 miljoen euro). Daarbij is de bereidheid van studenten en medewerkers om zich te testen laag als dit vrijblijvend is en dus niet verplicht wordt.

Studenten en medewerkers kunnen zelftesten tot 31 juli gratis aanvragen bij de portal zelftestonderwijs.nl. Ook aankomende eerstejaars kunnen er terecht als ze de accountgegevens van hun instelling hebben gekregen. Op 13 augustus beslist het kabinet of het hoger onderwijs zonder beperkingen het nieuwe studiejaar ingaat.


Huurprijs voor kamers in Utrecht gedaald, maar blijft het hoogst in Nederland

Een kamer huren in Utrecht kostte in het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld 637 euro per maand. Een jaar geleden was dat nog 644 euro, een daling van 7 euro dus. In Amsterdam is de gemiddelde huur 618 euro.

Dat staat in een rapport van HousingAnywhere, een Europees platform voor huurwoningen, schrijft DUIC. Het platform analyseerde ruim 90.000 woningen in Europa. De twee Nederlandse steden staan hiermee in de top 5 van duurste kamerhuur in Europa. Parijs is met 694 euro het duurst.


Internationaliseer de staf als docenten slecht Engels spreken

Slecht Engelssprekende docenten? Zet dan eens in op meer internationale staf. Aldus nieuw onderzoek, in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) en uitgevoerd door Universiteit Utrecht samen met Hogeschool Utrecht en het Kohnstamm Instituut. Volgens ScienceGuide ging het onderzoek over effecten van Engels als voertaal op het onderwijsleerproces en leeropbrengsten in het hoger onderwijs. Daarbij ging het vooral over de didactische ondersteuning van docenten.  

De meeste maatregelen bij instellingen en opleidingen blijken vrijblijvend en worden niet structureel aangeboden. En met alleen maar het aanbieden van mogelijkheden is er geen garantie dat docenten er de relevantie van inzien. Ook blijken de hoeveelheid cursusmogelijkheden per instelling behoorlijk te variëren.

De onderzoekers bevelen aan om training, professionalisering en ondersteuning veel structureler op te nemen in instellings- en opleidingsbeleid. Maar, zo merken de onderzoekers op: docenten krijgen vaak niet de tijd om zich te professionaliseren. Daarom kan het helpen om meer internationale staf in te zetten. Die moet dan wel didactisch bekwaam zijn en voldoende interculturele vaardigheden hebben. 


Nieuwe website geeft studenten met functiebeperking meer inzicht in mogelijkheden

Om studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag beter te informeren over allerlei (financiële) voorzieningen, lanceert het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) een nieuwe site. Veel studenten zijn namelijk niet of nauwelijks op de hoogte van allerlei voorzieningen voor ondersteuning tijdens de studie. Dit landelijke informatiepunt moet dit probleem verkleinen. De website kwam er na een verzoek van de Tweede Kamer.

Ongeveer drie op de tien studenten hebben een functiebeperking. Het kan dan gaan om studenten met een fysieke of zintuigelijke beperking, maar ook om studenten met psychische kwetsbaarheid of met een chronische ziekte. Daarnaast kan een grote groep studenten vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals mantelzorg of zwangerschap, extra ondersteuning gebruiken. ECIO wil met de website een brug slaan tussen diagnose en voorzieningen die hiervoor beschikbaar zijn.

De website kwam tot stand in samenwerking met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), JongPIT en JOBmbo. Ook hebben studenten, docenten en begeleiders van verschillende hoger onderwijsinstellingen meegedacht over het ontwerp.


‘Vertelknuffel’ SAMbuddy genomineerd voor Computable Awards

De ‘vertelknuffel’ SAMbuddy, ontwikkeld door onder meer de HU en de Vrije Universiteit, is genomineerd voor de Computable Awards 2021. Samen met vier andere projecten is SAMbuddy voorgedragen voor de categorie onderwijsproject, schrijft het ict-vakblad.

SAMbuddy is een stoffen knuffel die met behulp van elektronica kan ‘praten’ met kinderen. Het is ontwikkeld voor kinderen met een beperking die hun verhaal aan de knuffelrobot kwijt kunnen. Studenten van de minor Social Robotics testten, onder leiding van ict-docent Matthijs Smakman, de vertelknuffel uit op kinderen.

Het publiek maakt voor de helft uit welk project uiteindelijk wint: stemmen kan vanaf 5 juli. De jury beoordeelt de genomineerden voor de andere helft. Op 2 november worden de winnaars bekend gemaakt.  


Opnieuw incident met ‘banga-lijst’ bij studentenvereniging Vindicat

Een lid van studentenvereniging Vindicat uit Groningen is geschorst omdat hij een lijst met vrouwelijke studenten heeft opgesteld met ‘schunnige’ en ‘seksistische’ teksten. Dat meldt de NOS.nl.

Vindicat-voorzitter Wessel Giesel noemt het ‘een eenmansactie’ die niet past bij de nieuwe verenigingscultuur’. Op de lijst staan ruim honderd vrouwen die hierover inmiddels op de hoogte zijn gesteld. Ook de Groningse universiteit, Hanzehogeschool en de politie zijn door de vereniging ingelicht.

Vindicat kwam de afgelopen jaren vaker negatief in het nieuws. Door dergelijke ‘banga-lijsten’ maar ook door uit de hand gelopen restaurantbezoek, illegale feesten en een vechtpartij. De vereniging kreeg een tijd geen bestuursbeurzen en was tijdelijk niet meer welkom op officiële gelegenheden van hogeschool en universiteit.


Eervolle vermelding voor podcast ‘Sorry voor mijn broertje’

De podcast ‘Sorry voor mijn broertje’ heeft een eervolle vermelding gekregen van de Zilveren Reissmicrofoon, schrijft 3FM op de site. Daarin vertellen Nahib en Nibal hun levensverhaal. Ze vluchtten beiden uit Afghanistan. De een gaat studeren en wordt docent aan de HU, terwijl de ander het criminele pad opgaat.

Carmen Paalman, onderzoeker bij het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid, koppelde de broers aan de journalisten Sjoerd Litjens en Jan Paul de Bond. Dit resulteerde in een podcast van zeven delen van 3FM en KRO-NCRV.