Kort

College en raad zijn het eens over reglement bijscholing

Het college van bestuur en Hogeschoolraad (HSR) zijn het gisteren eens geworden over de nieuwe opzet van de zeggenschap over de zogenaamde ‘professionaliseringsgelden,’ ofwel het ‘geld voor de deskundigheidsbevordering.’

De beslissingen over bijscholing ligt tot op heden bij de medewerkers. In overleg met de leidinggevende bepalen zij waar de behoefte is aan deskundigheidsbevordering. Het college wil de zeggenschap hierover grotendeels overhevelen naar de onderwijsteams. Zoveel mogelijk beleggen bij de teams, is de filosofie van de HU.

De HSR vond dat het college te snel ging, maar in een compromis vonden de partijen elkaar. Het grootste deel van de professionaliseringsgelden gaat voortaan over naar de teams. Daarnaast behoudt elk individu een basisrecht van veertig uur scholing en training per jaar. Dat is ongeveer een zesde van het totaal. De raad bedong tijdens de onderhandelingen met het college dat de zeggenschap over het aanvullend basisrecht ook bij het individu blijft.

Over twee jaar wordt de regeling geëvalueerd en legt het college een nieuw besluit ter goedkeuring aan de HSR.