Nieuws

College van bestuur wil opnieuw een soepel bindend studieadvies

Foto: Kees Rutten

Studenten in het eerste en tweede jaar kunnen waarschijnlijk opnieuw rekenen op een soepele hantering van het bindend studieadvies (BSA). Vanwege de aanhoudende coronacrisis wil het college van bestuur opnieuw coulant zijn.

Dit staat in het voorstel dat het college naar de Hogeschoolraad (HSR) heeft gestuurd. Woensdag werd het tijdens een gezamenlijke vergadering besproken. Collegevoorzitter Jan Bogerd drong er bij de raad op aan spoedig een besluit te nemen, zodat de studenten nog voor de kerstvakantie geïnformeerd zijn.

De regels houden in dat de huidige eerstejaars een soort ‘generaal pardon’ krijgen. Hebben ze aan het eind van dit studiejaar minder dan vijftig studiepunten gehaald, dan kunnen ze toch door naar het tweede jaar. Normaal gesproken krijgen deze studenten een negatief BSA en moeten zij met de opleiding stoppen. Het generaal pardon gold eerder ook voor de propedeusestudenten in de afgelopen twee studiejaren.

Dezelfde behandeling

Naast ‘het generaal pardon’ voor eerstejaars geeft het voorstel ook duidelijkheid voor de huidige tweedejaars die vorig jaar een soepeler BSA kregen: zij mogen door met de studie als zij aan het eind van het studiejaar minstens dertig studiepunten hebben, aldus het voorstel. Dat gold voor de tweedejaarsstudenten van vorig jaar ook. De verlaging van de BSA-norm naar dertig studiepunten geldt tevens voor een deel van de deeltijdopleidingen.

Het college geeft in een notie meerdere redenen aan voor de soepele regels. De coronapandemie met de bijbehorende beperkingen in de samenleving en het onderwijs is nog steeds gaande. Daarom moeten de huidige eerstejaars en tweedejaars dezelfde behandeling krijgen als eerdere lichtingen. Daarbij staat het welzijn van de studenten onder druk. ‘Een strengere BSA-norm zou de prestatiedruk onnodig verhogen, wat weer een negatief effect kan hebben op het studentenwelzijn.’

Daarbij komt uit de cijfers niet naar voren dat een soepel BSA-regime negatief uitpakt op de studieprestaties. Uit onderzoek onder HU-studenten blijkt dat de studie-uitval in het studiejaar 2018-2019 met tien procent is gedaald. ‘Dat is gigantisch’, benadrukte Bogerd tijdens de vergadering. Het aantal behaalde studiepunten is in 2018, 2019 en 2020 ongeveer gelijk gebleven. ‘Deze positieve resultaten geven geen aanleiding om in het huidige studiejaar strengere BSA-normen te hanteren’, staat in de notitie.

Onderhandelingen

Dat studenten na het tweede jaar dertig studiepunten in de zak moeten hebben, is het resultaat van eerdere onenigheid tussen college en HSR. Het college vond aanvankelijk dat tweedejaars vijftig studiepunten gehaald moesten hebben. Terwijl de HSR voorstander was van een generaal pardon voor deze groep. Ze kwamen uit op een compromis van dertig studiepunten.

Het college laat doorschemeren dat het BSA ter discussie kan komen te staan. In het voorjaar zullen college en de HSR verder praten over een eventuele afschaffing van het bindend studieadvies. Overigens hanteert de HU nu al naast het streng ‘bindend’ studieadvies ook een soepel ‘dringend’ studieadvies. Studenten kunnen dan een negatief advies naast zich neerleggen en doorgaan met de studie. De instituutsdirecteur kiest de vorm van studieadvies voor zijn opleidingen.