Nieuws

Commotie om huisvestingsplannen Instituut Archimedes

Foto: Kees Rutten

Binnen het Instituut Archimedes is onrust ontstaan over de huisvestingsplannen aan Padualaan 97. Docenten van de vakgroepen vinden dat ze te laat worden geïnformeerd en menen dat er te weinig inspraak is. Het gros is tegen ver doorgevoerd flexwerken.

Ook de manier waarop de verhuizing ter hand wordt genomen, leidt tot onvrede. Volgens de docenten zijn bureaus onaangekondigd weggehaald, zijn kasten en lockers zonder toestemming leeggehaald en blijken gereserveerde ruimtes opeens niet meer in gebruik. ‘Iedereen is verbijsterd hoe er met docenten wordt omgegaan’, zegt biologiedocent Jurgen Memelink. ‘Dat leidt tot boosheid en weerstand.’

Nadat drie bestaande panden van de HU in De Uithof een grootscheepse renovatie hebben ondergaan en de nieuwbouw haar hoogste punt heeft bereikt, gaat ook locatie Padualaan 97 op de schop. Net als bij de andere gebouwen wordt hier het Nieuwe Werken ingevoerd met flexibele werk- en studieplekken en overlegruimtes. Er wordt een masterplan opgesteld voor de Padualaan 97, waarbij ook hier het nieuwe huisvestingsconcept voor alle instituten wordt ingevoerd.

Huurcontract
Vooruitlopend op deze verbouwing verhuist het instituut Archimedes, waarin de tweedegraads lerarenopleidingen zijn ondergebracht, van de zevende en achtste verdieping naar de grote open ruimtes op de zesde en zevende, waar voorheen de bibliotheek was gevestigd. Een deel is er inmiddels ondergebracht; de rest verhuist deze en volgende week.

Het instituut moet plaatsmaken voor enkele diensten. Die moeten uiterlijk in december zijn oververhuisd omdat het huurcontract van locatie Oudenoord dan afloopt. De vakgroepen raakten in de oorspronkelijke plannen hun eigen werkkamers kwijt.

De berichtgeving van de op handen zijnde verhuizing op 12 oktober kwam volgens velen rijkelijk laat. Ook steekt het dat medewerkers niet hebben kunnen meepraten over de verhuizing. Na bemoeienis van de instituutsraad Archimedes en de Hogeschoolraad werd besloten om in oktober tijdens enkele informatiebijeenkomsten met docenten te spreken over de verhuizingen en het huisvestingsconcept.

Privacy
Eerder waren er gesprekken tussen vertegenwoordigers van de afdeling Huisvesting, instituutsmanagement en de instituutsraad van Archimedes. De raad keerde zich eind september tegen de huisvestingsplannen, onder meer omdat het concept geen teamkamers voor de vakgroepen bevat.

Het ongenoegen over het huisvestingsconcept wordt binnen het instituut breed gedragen, zeggen meerdere bronnen. ‘Dat klopt’, bevestigt Geert van Rooijen, docent Nederlands en een van de medewerkers die de ontwikkelingen op de voet volgt. Van Rooijen: ‘Wij vakgroepdocenten hebben behoefte aan privacy. We moeten ongestoord tentamens kunnen nakijken en kunnen praten over onderwijs en studenten.’ Het team Generiek Onderwijs heeft er geen of minder moeite mee, nuanceert hij. Dit is een relatief nieuw team van onderwijskundigen en werkt al langer met flexplekken.

Ook zijn er zorgen over het aantal werkplekken. ‘Dat zijn er te weinig’ meent biologiedocent Memelink. ‘We vrezen dat mensen massaal thuis gaan werken. Dat leidt tot minder onderling contact tussen collega’s en we zijn minder zichtbaar voor studenten.’

Brief
Tijdens de eerste van de drie informatiebijeenkomsten, in de week na de herfstvakantie, liepen de gemoederen hoog op. De vakgroep Wiskunde stuurde hierna een brief rond waarbij ze aankondige de volgende bijeenkomsten te boycotten. ‘Het blijkt non-inspraak. Alles ligt toch al vast. Je hebt alleen iets te zeggen over de kleur van het behang of hoe de bureaus komen te staan’, zegt een docente.

De verbouwing en invoering van het Nieuwe Werken aan de Padualaan 97 heeft paralellen met de gang van zaken bij de heropening in september 2015 van het verbouwde pand Heidelberglaan 7. Studenten en docenten werkten toen door elkaar op flexplekken. Na stevige protesten is besloten om afgesloten werkplekken voor docenten te creëren.

Min of meer hetzelfde gebeurde nadat Instituut Archimedes het nieuwe gebouw Padualaan 97 in 2008 betrok. Toen was er ook een ver doorgevoerd systeem van flexibel werken ingevoerd. Studenten en medewerkers konden overal in het gebouw met laptops neerploffen. ‘Binnen drie jaar zijn er werkkamers gebouwd voor de vakgroepen’, zegt een docente. ‘Er was grote onvrede over hoe ze hun werk moesten doen. Dat zie je nu weer terugkomen.’

Alternatieven
De overleggen in de afgelopen periode leidden ertoe dat de afdeling Huisvesting drie alternatieven heeft uitgewerkt. Die zijn de afgelopen periode besproken met delegaties van docenten. Er moet nog een besluit worden genomen maar in deze modellen komen aparte werkplekken voor docenten en teamkamers voor de vakgroepen weer terug, signaleert Van Rooijen. ‘Het ziet ernaar uit dat in ieder geval een aantal vakgroepen eigen ruimtes krijgt. Een deel zal samen met anderen in grotere ruimtes komen te werken’, concludeert hij.

Dit stemt hem voorlopig tevreden. Van Rooijen: ‘Ik ben absoluut niet blij met de korte termijn waarop de verhuizing plaatsvindt en hoe het proces is verlopen. Maar er is nu wel een aantal ideeën van de docenten in de bijgestelde plannen meegenomen. Ik heb de indruk dat er uiteindelijk gedeeltelijk naar ons geluisterd is.’


Reactie Jaap van Voorst, directeur Instituut Archimedes:

‘Naar mijn mening doet de inhoud van het artikel geen recht aan de grote inspanning die door medewerkers van huisvesting in samenwerking met medewerkers van Instituut Archimedes wordt gedaan om dit ingewikkelde proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Het klopt dat een aantal zaken niet helemaal vlekkeloos verloopt, maar naast begrijpelijk ongenoegen daarover is er tegelijkertijd tevredenheid bij juist die medewerkers die al gesitueerd zijn in de nieuwe situatie. Personeel is uitgebreid gevraagd mee te denken en deze participatie heeft geleid tot plannen die gedragen zijn.’