Nieuws

Commotie om leaseauto’s directeuren

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is verontwaardigd omdat nieuwe faculteitsdirecteuren een leaseauto wordt aangeboden. De regeling waarin deze mogelijkheid staat is echter nog niet door de raad goedgekeurd.

Het college van bestuur heeft het afgelopen jaar aan drie nieuwe faculteitsdirecteuren de mogelijkheid van een leaseauto in het vooruitzicht gesteld. Deze optie werd toegevoegd aan de bestaande vergoedingen voor woon-werkverkeer/dienstreizen en een OV-kaart. Twee van de drie kozen voor de leaseauto; bij minimaal één directeur is het contract hiervoor inmiddels getekend.

De gehele raad toonde zich tijdens de vergadering woensdag 10 maart ontstemd. Want de aangepaste ‘regeling onkostenvergoeding voor personeel’, waarin de reisvergoeding voor directeuren is opgenomen, is pas onlangs door het college ter goedkeuring aangeboden. Daarbij zijn de kosten van de leaseauto’s een doorn in het oog omdat faculteiten op vele fronten moeten bezuinigen. ‘Een brevet van onvermogen’, meende Willem Platenkamp van de lijst Ondersteunend Personeel. De regeling werd, na een negatief advies van de studentenfracties, door de personeelsgeleding afgekeurd.

De reden om de mogelijkheid van een leaseauto (voor maximaal 890 euro per maand) aan te bieden is om concurrerend te zijn in de arbeidsvoorwaarden met vergelijkbare functies elders, antwoordde het college op schriftelijke vragen van de raad. Het was de bedoeling om de regeling eerder voor te leggen, maar omdat er vertraging ontstond was dat niet mogelijk. Het college beraadt zich over de consequenties van het niet goedkeuren van het reglement, zegt collegesecretaris Sjoerd van Geffen. Het is niet aannemelijk dat afgesloten leasecontracten worden ontbonden.