Nieuws

Commotie over plan tot uitbreiding lesuren

De afspraken over de uitbreiding van de lestijden leiden tot nogal wat wrevel. Bijvoorbeeld bij de Hogeschoolraad (HSR) en studentenorganisatie VIDIUS.

De HU wil de lestijden voor voltijdstudenten uitbreiden van vijf uur in de middag naar zeven uur ’s avonds. Hierdoor moet de drukte in het openbaar vervoer tijdens de spits door studenten afnemen. Ook worden maatregelen genoemd zoals een wekelijkse roostervrije dag voor studenten en onderwijs in de vakanties. Deze voornemens staan in een convenant met de provincie Utrecht, dat maandag onder toeziend oog van minister Bussemaker werd ondertekend.

Deze gang van zaken schoot Joost Ansems, lid van het dagelijks bestuur van de HSR, in het verkeerde keelgat. Dinsdag schreef hij een brief op poten aan het college van bestuur. Hij is ontstemd dat de raad het bestaan van het convenant uit de media moet vernemen en vindt dat het college met de afspraken de medezeggenschap ‘passeert’. ‘Door op deze wijze te werk te gaan als bestuur, ben ik mijn geloof in de oprechtheid van het bestuur bij het streven naar meer participatie en betere zeggenschap voorlopig kwijt’, schrijft hij. Ansems trekt zich terug uit de ontwerpgroep Participatie en Medezeggenschap.

Frustratie
Het ongenoegen wordt breder gedragen in de HSR. ‘We hadden graag gehad dat het college de raad had geïnformeerd over het convenant’, zegt Rens de Groot van de studentenfractie MUST. Ook HSR-voorzitter Cees Braas is ontstemd. Hij werd door RTV Utrecht gevraagd om een reactie op de plannen en wist niets af van het convenant. 'Er leeft zeker enige frustratie bij de raad.' Een delegatie van de HSR heeft om 12.00 uur een gesprek hierover met collegevoorzitter Jan Bogerd.

Ook de Utrechtse Studentenunie VIDIUS is niet blij met de uitbreiding van de lesuren. ‘Om rond te kunnen komen moeten veel studenten werken. Met flexibele studietijden wordt het hebben van een bijbaan wel heel lastig’, zegt voorzitter Pijke Dorrestein tegen de NOS. Daarbij vindt hij het ongepast dat het onderwijs wordt ingezet om het openbaar vervoer te ontlasten. ‘Wij vinden dat heel vreemd voor een hogeschool, omdat je dan je eigen kerntaak opzij schuift.’

Onderwijsjaarrooster
Overigens lijken de afspraken in het convenant geen grote beleidswijzigingen te bevatten. Op meerdere faculteiten gaan de lessen al door na vijf uur. En sinds enkele jaren zijn de vakanties uit het onderwijsjaarrooster geschrapt: het is dus al langer mogelijk om in de vakanties onderwijs te plannen. Het is aan de faculteiten of zij dit ook daadwerkelijk doen. Voorzitter Braas wijst op het gevaar van het ontbreken van draagvlak bij studenten en personeel. 'Als de studenten wegblijven vanwege belabberde lestijden en docenten hier niet willen werken omdat het lastig is om vakanties op te nemen, dan prijst de HU zich uit de markt', stelt hij.

Een woordvoerder van de HU laat weten dat de voltijd bachelorstudent gewoon worden ingeroosterd op werkdagen, maar er is ‘wel eens een enkele les die doorloopt tot 19.00 uur. Door deze spreiding in het rooster staat daar vaak weer een roostervrije dag tegenover.’ En: 'Rond het gehele huisvestingsconcept van de HU wordt onder studenten en medewerkers in de tijdelijke huisvesting en gerenoveerde panden een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. Deze is met de HSR (studenten en medewerkers) samen opgesteld.'