Nieuws

Compensatie voor gedupeerde studenten medische hulpverlening

Studenten medische hulpverlening van de HU die studievertraging hebben opgelopen omdat er onvoldoende stageplekken waren, krijgen van de hogeschool een financiële tegemoetkoming. Dit geldt voor degenen die in 2010 en 2011 met de opleiding begonnen.


Dat heeft de hogeschool aan de studenten in een nieuwsbrief laten weten. De opleiding is bij de HU in 2010 gestart omdat er in het werkveld behoefte was aan medisch hulpverleners. Ook de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bieden deze opleiding aan.

Rechtszaken
Na protesten en dreiging van rechtszaken komt de HU de studenten tegemoet. Voor studenten van de afstudeerrichtingen Spoedeisende Hulp en Anesthesie is een Regeling Financiële Ondersteuning opgezet. Zij krijgen een tegemoetkoming in de studiekosten voor de duur van hun stage. Studenten van de richting Ambulancezorg kunnen een beroep doen op het Profileringsfonds van de hogeschool. Zij krijgen compensatie voor de opgelopen studievertraging.

De cohorten 2010 en 2011 tellen respectievelijk 62 en 48 studenten. Tot op heden hebben zich twee studenten gemeld voor gebruik van een van de financiële regelingen, zegt een woordvoerder van de HU. Om wat voor bedragen het per student  gaat valt volgens de woordvoerder geen schatting te geven.

Studenten die later zijn ingestroomd kunnen geen aanspraak maken op de regelingen. Zij konden ‘maatwerktrajecten’ volgen waarbij voor elke student individuele oplossingen werden gevonden, staat in de nieuwsbrief. Ook is gemeld dat ze zich tijdelijk kunnen uitschrijven om vertraging te voorkomen.

Injectie
Het draait allemaal om het mogen uitvoeren van ‘voorbehouden handelingen’, zoals het geven van een injectie. Die worden verricht door bijvoorbeeld artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Zij kunnen ook anderen hiertoe opdracht geven maar dan moeten zij toezicht kunnen houden. In een ziekenhuis is continu bevoegd personeel aanwezig die studenten met de richtingen Spoedeisende Hulp en Anesthesie kunnen bijstaan. Maar op de ambulance is dit niet het geval.

Omdat het uitvoeren van ‘voorbehouden handelingen’ van studenten en afgestudeerden medische hulpverlening niet geregeld was ontstond in het werkveld onzekerheid over de inzetbaarheid van studenten en afgestudeerden van de opleiding medische hulpverlening. Het gevolg was een tekort aan stageplaatsen voor alle afstudeerrichtingen, staat in de nieuwsbrief.

Hierdoor zijn alle studenten medische hulpverlening ‘gedupeerd’, concludeert de hogeschool in de brief. Hoewel de HU zich niet aansprakelijk voelt voor studievertraging door een gebrek aan stageplaatsen acht zij financiële ondersteuning ‘redelijk’.

Tv-programma
In 2012 kwamen al de eerste signalen dat er problemen zijn met het aantal stageplaatsen. Zij kwamen in mei 2014 opnieuw in beeld door een publicatie in NRC Handelsblad. Een half jaar later kondigde het tv-programma EenVandaag aan dat vijftig studenten de HU gaan aanklagen omdat ze studievertraging hebben opgelopen vanwege het ontbreken van stageplaatsen. Die is overigens tot op heden niet doorgegaan.

Het besluit tot compensatie van de HU volgt op een definitieve uitspraak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die concludeerde voor de zomervakantie dat studenten zonder toezicht geen ‘voorbehouden handelingen’ mogen uitvoeren op de ambulance. In de toekomst zal mogelijk een experiment worden gestart waarbij studenten medische hulpverlening wel tot dergelijke handelingen bevoegd zijn.

In de tussentijd is het praktijkcurriculum van studenten met de richting Ambulancezorg aangepast zodat zij toch stage kunnen lopen en afstuderen. De ‘voorbehouden handelingen’ worden uitgevoerd en getoetst in een ‘gecontroleerde omgeving’ zoals een ziekenhuis.

Advocaat Annie Wigger, die enkele studenten juridisch bijstaat, wilde nog niet reageren op de compensatieregelingen van de HU. Zij wil eerst met haar cliënten overleggen.