Fundamenten voor nieuwbouw HU zijn gelegd

Afgelopen weekend is de betonnen vloer gestort waarna de werkelijke bouw kan beginnen.

Foto: Kees Rutten

De contouren van de HU-nieuwbouw in De Uithof worden goed zichtbaar. Afgelopen weekend is de betonnen vloer gestort waarna de werkelijke bouw kan beginnen.

Het nieuwe gebouw aan de Bolognalaan wordt volgens het contract eind 2017 opgeleverd en in 2018 in gebruik genomen. Het biedt onderdak aan de opleidingen van de faculteiten Economie & Management en Communicatie & Journalistiek en het Institute for ICT. Vanwege de werkzaamheden zal het Salamancapad, dat naast de bouwput loopt, vanaf 2 januari overdag afgesloten zijn.

HU Bibliotheek
De nieuwbouw vormt het sluitstuk van het programma van herhuisvesting van de HU. Door de instituten en diensten in De Uithof (en Amersfoort) te concentreren, wil de hogeschool geld besparen en vrijmaken voor onderwijs en onderzoek. Hiertoe wordt het aantal vierkante meters verminderd van 158.000 naar 95.800.

In de kerstvakantie verhuizen de instituten voor Gebouwde Omgeving en Engineering & Design naar de verbouwde locatie Padualaan 99. Daar opent ook de nieuwe HU Bibliotheek (HUB) per 9 januari: de dependances op de Padualaan 97 en Nijenoord 1 zijn inmiddels gesloten.

Verkeerschaos
Door de verhuisbewegingen wordt het steeds drukker in De Uithof, met veel files en volle parkeerplaatsen tot gevolg. In een bericht op de site HUontwikkelt wordt erop gewezen dat de parkeergarage P+R De Uithof weinig wordt gebruikt. De verkeerschaos zal verergeren omdat binnenkort de Universiteitsweg/Heidelberglaan wordt versmald vanwege de aanleg van de trambaan en vervanging van de riolering.

Uithofbezoekers krijgen het advies om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...