Achtergrond

De Decaan: Hoe moet ik met mijn dyslexie omgaan tijdens mijn studie?

Vraag:
Op de middelbare school kon ik ondanks mijn dyslexie aardig meekomen. Nu moet ik zoveel lezen dat ik met mijn handicap tijd te kort kom. Ook zal ik meer moeite hebben met de tentamens. Hoe los ik dit op?

Antwoord:
Dat valt inderdaad niet mee! De HU wil een bijdrage leveren aan een duurzame kennissamenleving met een menselijke maat en doet dit door studenten- naar eigen aard en aanleg- sociale, economische en intellectuele ontplooiingsmogelijkheden te bieden en álle studenten op te leiden tot hoogwaardige professionals. Deze missie is dus ook van toepassing op studenten met een functiebeperking, chronische ziekte of aandoening (zie: Onbelemmerd Studeren op Sharepoint HU).

Dat betekent dat er met jou naar voorzieningen zal worden gezocht die de belemmeringen als gevolg van dyslexie zoveel mogelijk opheffen.
Je hebt dan wel een officiële verklaring nodig. Als je die verklaring niet hebt maar je afvraagt of je mogelijk dyslectisch bent, kan je je laten testen. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij het Seminarium voor Orthopedagogiek dat deel uitmaakt van de HU of bij de IWAL instituten voor dyslexie.

Wat de voorzieningen betreft: je kunt daarbij denken aan extra tijd bij het maken van de tentamens. Die mogelijkheid staat waarschijnlijk ook al op je dyslexieverklaring. Daar staat dan misschien ook dat je grotere letters nodig hebt.

De komende periode worden er speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor studenten met dyslexie die mogelijk willen gaan werken met Kurzweil, een computerprogramma dat dyslectische studenten goed kan helpen. De HU heeft een licentie voor dit programma. Je kunt je via de studentendecaan van je eigen opleiding of faculteit opgeven.

Verder kan je denken aan het gebruik van de spellingscontrole van de computer. In werkgroepen kan je je profileren op je sterke kwaliteiten, bv. ruimtelijk inzicht en ICT-vaardigheden. Zo zijn er meer acties of voorzieningen te bedenken die jou kunnen helpen succesvol te studeren.

Mocht je ondanks dit alles toch niet binnen vier jaar af kunnen studeren als gevolg van dyslexie, dan kan je met hulp van de decaan een jaar extra beurs aanvragen.

De tip:
Kijk eens op Sharepoint bij Onbelemmerd Studeren. En op www.dyslexie.nl. Lees het boek Studeren met dyslexie van Nel Hofmeester. En uiteraard ben je welkom bij de decaan.

Jeanette van Ulden, Studentendecaan Faculteit Gezondheidszorg