Columns

De HU van nu

Columnist Reint Jan Renes, gespot op de Jaaropening

Reint Jan Renes is lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein en blogt op deze plek maandelijks over zijn vakgebied. Ditmaal: over de HU van morgen, zijn vijfde leidinggevende en het veranderen van gedrag. 

De opening van het nieuwe onderwijsjaar werd door de HU uitbundig gevierd in TivoliVredenburg met als thema ‘De HU van morgen’. We hoorden hoe de HU bouwt aan een nieuwe organisatie die flexibel kan inspringen op de snel veranderende beroepspraktijk in de stad van morgen.

Ik werk sinds 2011 bij de HU. In de afgelopen zes jaar is er veel veranderd. Ik ben inmiddels toe aan mijn vijfde directe leidinggevende, vierde laptop, derde HRM-adviseur en 23ste HU-password. Of dit ons dichter bij de HU van morgen heeft gebracht, kan ik niet goed beoordelen. Wel weet ik dat het veranderen van gedrag niet zo eenvoudig is.

Hoe effectief een verandering is te realiseren, werd onlangs helder beschreven in Harvard Business Review. Het blijkt belangrijk te zijn om bronnen van weerstand te identificeren en open het gesprek aan te gaan met weerbarstigen. Met betrekking tot weerstand is het goed drie dingen vast te stellen.

(1)       Er zijn altijd mensen die weerstand bieden op (voor hun) wezenlijke gronden, bijvoorbeeld omdat ze het niet eens zijn met jouw analyse van het probleem, of omdat ze van mening zijn dat ze unieke informatie, expertise of ervaringen hebben

(2)       Iedereen wil gezien worden en heeft behoefte aan respect. Deze behoefte neemt toe in periodes van onzekerheid en verandering.

(3)       Mensen hebben tijd nodig om veranderingen te accepteren en te verwerken, zowel rationeel als emotioneel.

Luid verkondigen dat het morgen anders moet heeft opmerkelijk weinig zin. ‘Morgen’ is een mystiek land waar 99 procent van alle menselijke productiviteit, motivatie en prestatie wordt opgeslagen. Om mensen mee te nemen in een verandertraject is het noodzakelijk goed te kijken naar de realiteit van vandaag en met aandacht te luisteren naar wat nu speelt. Luisteren wil zeggen: niet meer dan 20 procent zelf in gesprek zijn, herhalen wat je hebt gehoord en minimaal twee keer in gesprek gaan: de eerste keer voornamelijk om te luisteren, de tweede keer om te laten zien dat je hebt geluisterd.

Ik kijk nu al uit naar de jaaropening van volgend jaar. Hopelijk zijn we dan iets dichter bij de HU van morgen en heb ik nog steeds dezelfde leidinggevende.