Nieuws

De nieuwe reiskostenregeling is nog geen gelopen race

Foto: Kees Rutten

De hogeschoolraad (HSR) stemde een half jaar geleden in met de regeling woon- werkverkeer. Medewerkers kunnen daarbij kiezen tussen een gratis ov-kaart of kilometervergoeding. Maar de HSR moet ook nog instemmen met de uitwerking van de regeling.

De nieuwe woon-werkregeling moet na een eerdere vertraging op 1 januari 2024 ingaan. Medewerkers krijgen globaal de keuze tussen twee opties. De eerste is een gratis ov-kaart die zeven dagen per week geldig is voor zakelijke en privéreizen (tweede klas). De tweede mogelijkheid is een kilometervergoeding voor reizen van huis naar werk (en terug): 14 cent per kilometer voor automobilisten (met een afstand van maximaal 50 kilometer) en 22 cent per kilometer voor voetgangers en fietsers.

Belangrijk element in deze reiskostenregeling is het stimuleren van duurzaam vervoer. Door de keuze van de ov-kaart nemen medewerkers het relatief duurzame openbaar vervoer naar hun werk. Daarnaast zullen zij ook voor veel privéreizen gebruik maken van de trein en bus. Wie kiest voor een kilometervergoeding krijgt per kilometer een hoger bedrag uitbetaald als ze met de fiets komen in vergelijking met automobilisten.

Complicerende factor bij de nieuwe reiskostenmaatregelen is dat ze van invloed zijn op enkele andere regelingen, zei collegelid Tineke Zweed tijdens de gezamenlijke vergadering met de HSR afgelopen woensdag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huidige onkostenregeling van de HU. Die heeft het college aangepast. De bestaande vergoeding voor thuiswerken is in de nieuwe reiskostenregeling opgenomen. Die heet daarom voluit ‘Regeling vergoedingen voor woon- werkreizen en thuiswerken’.

Addertjes onder het gras

De uitgewerkte plannen bevatten enkele bescheiden addertjes onder het gras. Een van de voorwaarden is dat medewerkers met een volledige aanstelling per jaar minimaal 24 zakelijke reizen met het openbaar vervoer moeten maken (woon-werk en dienstreizen). Dat aantal daalt bij een kleinere aanstelling. ‘Als na controle blijkt dat het minimale aantal zakelijke reizen per jaar niet wordt gehaald, heeft de HU het recht het abonnement stop te zetten’, staat in de nota.

Ook personeel met een kleine aanstelling kan een ov-kaart krijgen; er geldt geen minimaal aantal uren dat iemand in dienst moet zijn. Maar het college waarschuwt nadrukkelijk dat het niet is toegestaan de ov-kaart te gebruiken bij reizen voor een andere werkgever. Bij ‘misbruik’ kan de HU het abonnement stopzetten. Bij een tijdelijk contract, korter dan één jaar, krijgt de medewerker de ov-kaart niet langer dan voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Stagiairs, uitzendkrachten en medewerkers die gedetacheerd zijn aan de HU krijgen geen ov-abonnement.

Upgraden naar de eerste klas

Verder kunnen treinreizigers hun rit upgraden naar de eerste klas: de meerkosten gaan af van het salaris. Binnenlandse dienstreizen moeten zoveel mogelijk met de ov-kaart gedaan worden. Ov-kaarthouders kunnen nog wel gebruik maken van de voordeelregeling bij de aanschaf van een fiets. Bij langdurige ziekte-, zwangerschap-, adoptie- of pleegzorgverlof stopt de hogeschool na zes maanden het abonnement. Bij alle andere vormen van langere afwezigheid (sabbatical) stopt de HU het abonnement direct.

Enkele HSR-leden haakten tijdens de vergadering met het college in op de mogelijke controle van het gebruik van de ov-kaart. Dan gaat het bijvoorbeeld om het minimaal aantal dienstreizen dat ov-kaarthouden moeten maken en het verbod op reizen op de ov-kaart voor een andere werkgever. ‘Het lijkt erop dat het college zicht heeft op alle ritten die ik maak’, opperde raadslid Hanneliek Birnie-de Sonnaville.

Te voet naar het werk

Collegelid Tineke Zweed reageerde hierop door te stellen dat de HU volledig voldoet aan de privacywetgeving AVG. De HU heeft hierover afspraken met de NS, zegt zij. Daarbij is de HU verplicht om sommige voorwaarden in de tekst van de reiskostenregeling op te nemen vanwege de fiscale regelgeving. ‘Wij kunnen controleren’, stelde Zweed, ‘maar we zijn dit niet van plan.’

Raadslid Peter Douma vroeg zich schertsend af hoe de HU gaat controleren als hij met de auto naar zijn werk gaat en stiekem kilometers declareert alsof hij te voet is gegaan (hij woont in Bussum, bijna 30 kilometer van de HU). Dat levert dus meer reisvergoeding op. Collegelid Zweed: ‘Wij gaan professioneel met elkaar om en ik ga ervan uit dat jij eerlijk opgeeft hoe je naar de hogeschool komt. Sommige dingen kun je niet tot in het uiterste controleren. Het zou treurig zijn als een kleine groep hier misbruik van maakt.’