Decaan: “Ik heb een tussentijds negatief studieadvies gekregen.”

Wat moet ik nu met dat negatieve advies?

Vraag:
Dag meneer de decaan. Ik heb een tussentijds negatief studieadvies gekregen. Dat is wel logisch, ik heb nog niet veel tentamens gehaald. Het kwam omdat ik erg moest wennen aan alles. Vanaf nu ga ik erg mijn best doen en komt het allemaal goed. Wat moet ik nu met dat negatieve advies?

Antwoord:
Aan het tussentijdse studieadvies zijn nu nog geen consequenties verbonden. Je mag dus gewoon verder met je opleiding. Het tussentijdse studieadvies kun je zien als een waarschuwing dat je studieresultaten moeten verbeteren om aan het einde van het eerste jaar een positief studieadvies te krijgen.

Aan het einde van het eerste studiejaar heb je een positief studieadvies nodig om door te mogen naar het tweede jaar. Je moet tenminste 45 studiepunten hebben behaald en bij sommige opleidingen moet je daarbinnen ook nog bepaalde vakken met een voldoende hebben afgesloten. In de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding kun je hierover alles lezen (OER). Het studieadvies dat je krijgt aan het einde van het eerste jaar is bindend. De consequentie van een negatief bindend studieadvies is dat je met de opleiding die je volgt moet stoppen. Je mag wel een andere opleiding bij de HU gaan volgen, of dezelfde opleiding starten bij een andere hogeschool.

Hoe jij met een tussentijds negatief advies omgaat, is je eigen keuze. Je kunt nog eens goed nadenken over hoe het komt dat je studieresultaten tot nu toe niet optimaal zijn. Is de studie misschien niet wat je verwachtte, of ben je niet genoeg gemotiveerd? Past jouw manier van studeren wel bij je opleiding? Of weet je wel wat je beter zou moeten doen, maar komt het er niet van? Wat ook de reden is, om aan het einde van het eerste jaar door te mogen naar het tweede jaar, zullen je studieresultaten moeten verbeteren. Kijk dus nu al of je, op basis van het aantal studiepunten dat je behaald hebt, de 45 studiepunten norm aan het einde van het studiejaar kan halen. Verwacht je de norm niet te halen, dan kun je overwegen om je vóór 1 mei uit te schrijven. Je krijgt dan geen studieadvies en mag, als je dat wil, in september weer opnieuw met je opleiding starten.

Je SLB-er of mentor van je opleiding is een goede gesprekspartner om je tussentijdse studieadvies te bespreken. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn die je studieresultaten beïnvloed hebben, dan is het verstandig om die bij de studentendecaan te melden, zodat met het bindende studieadvies aan het einde van het eerste jaar daar misschien rekening mee gehouden kan worden.

Tip: Kijk in de OER stichting-oer.nl

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...