Nieuws

Domme fraude met andere kleur balpen

Een deeltijdstudente van Avans Hogeschool kreeg alsnog ongelijk nadat ze bij het college van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) was gestapt omdat ze ontkende tijdens de inzage van haar tentamen met een andere kleur balpen de goede antwoorden te hebben opgeschreven.

Ze werd hiervoor geschorst, en mocht van de examencommissie geen tentamens en hertentamens meer doen in het vierde kwartaal van het vorige studiejaar. Maar dat pikte ze niet en ze protesteerde eerst bij het college van beroep voor de examens van de hogeschool, maar kreeg ongelijk. 
 
In de haast schreef de deeltijdstudente tijdens de inzage van het tentamen ook nog eens dwars door de opmerkingen van de twee docenten heen die haar tentamen hadden nagekeken. Verder leken de toegevoegde antwoorden verdacht veel op de uitleg die de docenten tijdens de inzage gaven.