Kort

Een op de acht studenten heeft behoefte aan extra ondersteuning

Uit de Nationale Studenten Enquête blijkt dat 13,2 procent van de studenten een zogenaamde ‘ondersteuningsbehoefte’ heeft, meldt Bron (Fontys). De resultaten zijn verder geanalyseerd door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Het gaat om studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, ADHD of een lichamelijke beperking. Maar ook studenten die actief zijn in topsport, een eigen bedrijf hebben of moeilijke familieomstandigheden ervaren, gaven aan extra steun nodig te hebben. Van deze groep van 13,2 procent voelt het grootste deel zich belemmerd bij het volgen van onderwijs: maar liefst 85 procent. Vooral studenten met een psychische aandoening of ADHD ervaren dit het meest. Vaak staan studenten met een ondersteuningsbehoefte positief tegenover aangepaste toetsvoorzieningen en persoonlijke gesprekken met iemand van de opleiding.