Nieuws

Eén op vier studenten blogt

Hyves, Facebook, Twitter, een weblog… Ruim negentig procent van alle jongeren tussen de 16 en 25 jaar gebruikt het internet voor sociale netwerken.
 
Meer dan een kwart houdt een weblog bij en bijna tachtig procent leest zulke weblogs geregeld. Ruim de helft chat wel eens en meer dan driekwart schrijft tekstberichten op internet. E-mailen doen bijna alle jongeren.
 
Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. In andere leeftijdsgroepen liggen deze percentages lager. Tussen de 25 en 55 jaar neemt geen 91 procent, maar slechts 54 procent deel aan sociale netwerken. Vanaf 55 jaar daalt dit naar 31 procent. Van deze ouderen houdt slechts vier procent een weblog bij.
 
Binnen Europa lopen Nederlandse jongeren voorop: Alleen Poolse jongeren zijn volgens de statistieken nog iets actiever in de netwerken. Maar van de Belgische leeftijdgenoten onttrekt dertig procent zich aan alle virtuele vriendschappen.
 
Mannen zijn iets actiever op de sociale netwerken dan vrouwen, maar het scheelt weinig. Opleidingsniveau heeft nauwelijks invloed.