Nieuws

Vluchtelingdocenten gestart met bijscholing wiskunde

De studenten wiskunde poseren met minister Wiersma (tweede rechtsonder) - foto Monique Marshall

Vijftien vluchtelingdocenten zijn deze week begonnen met een bijscholingstraject wiskunde bij Instituut Archimedes. Zij beschikken al over een onderwijsbevoegdheid vanuit het thuisland. In Nederland mogen ze pas lesgeven als ze deze opleiding hebben afgerond.

De groep bestaat uit 14 gevluchte wiskundedocenten uit Turkije en een uit Polen. De asielaanvragen zijn goedgekeurd dus het zijn zogenaamde ‘statushouders’. De eerste lessen volgden ze afgelopen maandag. En passant hadden ze die dag een meet-and-greet van vijf minuten met de nieuwe onderwijsminister Dennis Wiersma. Hij was met zijn collega Robbert Dijkgraaf op bezoek bij de HU.

De bijscholing duurt maximaal anderhalf jaar. Vier dagen per week zijn de studenten bezig met het volgen van lessen, zelfstudie en het lopen van stages. Zij krijgen onder meer lessen in Nederlands, vakdidactiek, pedagogiek en het Nederlands onderwijssysteem. De diploma’s die zij meenemen uit het moederland zijn door DUO erkend. Zij hebben toestemming van de gemeenten om naast hun uitkering deze opleiding te volgen.

Studieboeken

Het bijscholingstraject is een van de eerste projecten van het programma ‘Docentvluchteling voor de Klas’ (DVDK). Dat is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten en krijgt de steun van Vluchtelingenwerk Nederland. De organisatie voor vluchteling-studenten UAF betaalt de studieboeken en het reisgeld. Het traject biedt statushouders een kans om weer in het onderwijs te komen werken. Het is tevens een manier om het docententekort in Nederland tegen te gaan.

Instituut Archimedes stelt docenten beschikbaar voor het project. Zij worden vervolgens betaald uit de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) van het Ministerie van OCW. Het bijzondere is dat het niet gefinancierd wordt door regio Utrecht maar door het samenwerkingsverband Leraar in het Gooi. Hierin werken scholen in samen om de lerarentekorten van onder meer basisscholen en voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Landelijk probleem’

Inke Logtenberg, oud-docent bij Instituut Archimedes, is projectleider. ‘Wij krijgen gelden vanuit die RAP-subsidie en die zetten we in voor dit landelijke tekort aan wiskundeleraren. De deelnemers zelf wonen verspreid over Nederland en gaan stage lopen op middelbare scholen en het MBO in het Gooi. Het Ministerie van OCW heeft toestemming gegeven om dit lokale geld in te zetten voor een landelijk probleem.’

Logtenberg hoopt dat andere RAP-regio’s haar voorbeeld volgen. En dus ook hun subsidiegelden zullen gebruiken om vluchtelingdocenten aan het werk te krijgen in Nederland. Daar zet ze zich voor in, samen met initiator en oud-wiskundedocent Marcel Voorhoeve van DVDK. Ze willen dat het Ministerie van OCW deze aanpak landelijk gaat regisseren. ‘Minister Wiersma staat ervoor open’, weet zij. ‘Hij vindt het een fantastisch initiatief, zo bleek afgelopen maandag. Daar gaan we verder mee aan de slag.’