Kort

Einde aan het bindend studieadvies?

Er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer voor afschaffing van het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs. Althans: een meerderheid voor een experiment om studenten met een negatief BSA niet meer weg te sturen. Dat schrijft ScienceGuide na de begrotingsbehandeling van OCW in de Tweede Kamer.

Het CDA was altijd voorstander van het wegsturen van studenten na een negatief BSA. Maar het verandert van mening. De partij stelt een experiment voor waarbij de student (die te weinig punten heeft behaald) en de begeleider een overeenkomst maken met studieafspraken.

Een soepel studieadvies, noemt het CDA dat en Hogeschool Windesheim hanteert het met succes. En dat lijkt ook op een optie die de HU sinds 2018 aan de opleidingen biedt. ‘Als dit ook bij andere instellingen succesvol kan zijn, zou dit op termijn eventueel het einde van het bindend studieadvies kunnen betekenen’, zegt CDA’er Harry van der Molen.