Nieuws

Evaluatie science cafés: bier voor 17-jarigen, mogelijke drugshandel en weinig hygiëne. ‘Besturen leren hiervan’

Science café Het Proeflokaal

Bij de drie science cafés van de HU werd alcohol geschonken aan minderjarigen. Ook is melding gemaakt van drugsgebruik en mogelijk drugshandel. Dat staat in een overzicht van incidenten. Die hoort bij de evaluatie van de drie cafés over de periode voorafgaand aan de coronatijd.

Naast overtreding van alcoholvoorschriften en drugshandel waren er meer klachten. Zo was het aantal gasten soms te hoog volgens de brandweervoorschriften. Hygiëne van eten en drinken was onvoldoende en ook de schoonmaak van de caféruimte bleef vaak onder de maat. Er waren af en toe onvoldoende vrijwilligers waardoor de cafés tijdelijk dicht moesten. De Dienst Bedrijfsvoering heeft daarnaast onvoldoende zicht op de financiën.

Sinds enkele jaren runnen studieverenigingen de drie science cafés. De HideOut op Heidelberglaan 15 opende in 2018 de deuren, Het7De (Heidelberglaan 7) bestaat sinds 2015 . En Het Proeflokaal (Padualaan 99) ging van start in 2017. De cafés tellen per stuk tientallen vrijwilligers die onder meer achter de bar staan.

Vanwege de coronalockdown zijn ze al een tijd gesloten. Maar over de periode daarvoor voerde de Dienst Bedrijfsvoering een evaluatie uit. De dienst sprak met stichtingsbesturen van de cafés plus facility managers van de gebouwen en bestudeerde de managementrapportages.

Verantwoordelijkheid dragen

De Hogeschoolraad vroeg eerder om een evaluatie van de science cafés. Die gaat gepaard met een bijlage met een overzicht van meldingen van incidenten. Deze lijst ontbreekt bij het document dat het college van bestuur naar de HSR heeft gestuurd. ‘Deze incidenten worden door de besturen in samenspraak met de HU opgelost’, staat in de evaluatie. ‘Besturen leren hiervan dat ze door een bestuurlijke functie van deze aard te bekleden, verantwoordelijkheid te dragen en te handelen in lastige situaties.’

De vrijwilligers achter de bar en cafébesturen vinden het lastig om medestudenten en docenten aan te spreken op ongewenst gedrag, meldt de evaluatie. Er is een begeleider aangesteld, maar omdat zij drie cafés onder haar hoede heeft kan zij de incidenten niet allemaal voorkomen. Ook is eind 2019 een beveiliger ingezet bij science café HideOut. Verder is vermeend drugsgebruik en de mogelijke handel in verdovende middelen besproken met de Universiteit Utrecht. Die is verantwoordelijk voor de surveillance op Utrecht Science Park. Ook is afgesproken dat de wijkagent vaker op het terrein aanwezig zal zijn.

De science cafés willen een ontmoetingsplek zijn voor met name studenten en medewerkers van de HU. Ook bieden ze ruimte voor activiteiten van de studieverenigingen in het pand. Daarnaast kennen de cafés nog een ‘didactisch doel’: studenten laten ervaren hoe in een praktijkomgeving wordt gewerkt, welke vaardigheden hiervoor nodig zijn en hoe verbeteringen worden gerealiseerd, zo staat in de evaluatie. In dit verband is onvoldoende duidelijk wat de taken en bevoegdheden zijn van de stichtingsbesturen, de Dienst Bedrijfsvoering en de instituten.

Reactie science cafés: ‘betreurenswaardig’

In een reactie op de evaluatie vanuit alle drie de science cafés van de HU laat Tanja Nawroth, voorzitter Stichting Het Proeflokaal, weten: ‘Wij hebben het genoemde document van de Dienst Bedrijfsvoering ontvangen en gelezen en vinden het betreurenswaardig hoe het document uiteindelijk tot stand is gekomen. Gezamenlijk met alle cafés hebben wij onmiddellijk overleg gehad en actie ondernomen. We hebben een gesprek aangevraagd met de betrokken partijen om te kijken hoe dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. Wij kijken ook met positiviteit naar de toekomst en hopen op een prettige verdere samenwerking.’

Ook interessant: Bindend studieadvies: Krijg je ook uitstel als je het vorig jaar niet haalde en nu weer niet?