Nieuws

Faculteit Educatie begint lerarenopleidingen in Den Haag

De faculteit Educatie start in in september 2015 in samenwerking met lokale partners lerarenopleidingen in Den Haag. Het onderwijs vindt plaats via blended learning, een mix van contactonderwijs, werkplekleren en digitale leeromgeving.

Ze leiden studenten op tot tweedegraads docenten terwijl docenten die al in het tweedegraads gebied lesgeven een eerstegraads bevoegdheid kunnen halen. Ook is het mogelijk dat docenten losse modules volgen om zich bij te scholen, bijvoorbeeld op het gebied van toetsen en beoordelen.
 
De plannen zijn een gezamenlijk initiatief van de HU, de Haagse Hogeschool, de gemeente Den Haag en de samenwerkende Haagse scholen voor voortgezet onderwijs. Ze werden donderdag 11 september bekend gemaakt door de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven. De stad heeft geen tweede of eerstegraads lerarenopleiding binnen de muren, waardoor er relatief weinig studenten voor dit beroep kiezen. Pogingen om dergelijke studies van de grond te krijgen werden door het ministerie van Onderwijs afgekeurd. Dit tegen de zin van de gemeente, hogescholen en scholen van voortgezet onderwijs in de regio.
 
Techniekstudenten
Blended learning combineert het traditionele contactonderwijs en afstandsleren: het onderwijs vindt zowel face-to-face in collegezalen en werkgroepen als digitaal plaats. Studenten kunnen voor een groot deel zelf bepalen wanneer ze studeren en werken veel in teams samen. Het is ontwikkeld binnen het HU-programma Onderwijsinnovatie.

Binnen de faculteit Educatie van de HU is al ervaring opgedaan met deze nieuwe vorm van onderwijs: in Den Haag is samen met de Haagse Hogeschool een kopopleiding opgezet voor techniekstudenten die ook leraar willen worden. Ook verzorgt de faculteit in samenwerking met andere hogescholen masters wiskunde, Nederlands, Engels aan docenten in Limburg.

 
Een grote vlucht
Het blended learning gaat het komend jaar een grote vlucht nemen, weet faculteitsdirecteur Dick de Wolff. ‘Per 1 juli 2015 zijn alle opleidingen van het Instituut Archimedes op die manier ingericht’, zegt hij. Dat betekent dat zo’n veertien tweedegraads vakken in Den Haag gegeven kunnen worden. Ook worden het eerste en vierde jaar van de pabo, de masters van het Seminarium voor Orthopedagogiek (voor speciaal onderwijs) en de bachelor- en masteropleidingen van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies in deze nieuwe onderwijsvorm aan de eigen studenten aan geboden. 
 
Volgens De Wolff voert de faculteit ook gesprekken met middelbare scholen in Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht om in samenwerking met andere hogescholen op deze innovatieve manier onderwijs aan te bieden. Hoewel hogescholen niet zonder toestemming van het ministerie een opleiding mogen starten in een andere stad, is dit model volgens de faculteitsdirecteur volgens de regels. ‘In opdracht van OCW voeren wij op dit moment volgens dit model de lerarenopleiding in Caribisch Nederland uit.’

Zie ook de Nieuwsbrief Onderwijsinnovatie van 11 september (inloggen)