Nieuws

Forse bezuinigingen bij Seminarium voor Orthopedagogiek

Het Seminarium voor Orthopedagogiek van de faculteit Educatie verkeert in financieel zwaar weer. Het instituut moet daarom flink bezuinigen, onder meer door afvloeiing van 23 fulltime banen door natuurlijk verloop.

De tekorten op de begroting zijn ontstaan door relatief veel vaste medewerkers, een toename van de inzet van personeel-niet-in-loondienst (PNIL) en terugloop van omzet uit contractonderwijs. Het instituut draait voor een groot gedeelte op de deeltijdmaster special educational needs: leraar speciaal onderwijs.

Tweede studies
Het aantal studenten is de afgelopen jaren gedaald vanwege landelijke maatregelen die het volgen van deeltijdopleidingen en masters ontmoedigen, zoals het niet bekostigen van tweede studies. Ook het HU-beleid dat alleen onderdelen van geaccrediteerde opleidingen als cursussen mogen worden aangeboden, treft het instituut. Het verzorgt sinds jaar en dag veel her- en bijscholingscursussen aan docenten in het middelbaar onderwijs.

De reductie bij het personeel moet gebeuren zonder gedwongen ontslagen. Andere plannen om te bezuinigen bij het Seminarium zijn: aanpassing van het opleidingenaanbod, het beperken van de kosten bij het instituut en het omvormen tot een organisatie met een kleine kern aan medewerkers. De plannen worden deze weken uitgewerkt en ook zijn gesprekken met medewerkers gaande.

Onderwijsvakbonden
Vier onderwijsvakbonden organiseren op donderdag 5 februari om 16.00 uur een bijeenkomst in het hoofdkantoor van de AOb in Utrecht. Die is toegankelijk voor iedereen die werkt bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, dus ook voor wie geen vakbondslid is. De bezuinigingsplannen hebben tot ‘veel onrust’ geleid onder het personeel, stelt de AOb in een uitnodiging. De aanwezigen worden onder meer gewezen op hun rechten en plichten.