Nieuws

Forse veranderingen van kieslijsten voor verkiezingen

De definitieve kieslijsten voor de verkiezingen van de medezeggenschapsraden aan de HU zijn bekend. Bij de Hogeschoolraad (HSR) zijn er flinke wijzigingen bij de lijsten, net als bij de Personeelsraad.

Bij de HSR zijn er bij de geledingen voor studenten en personeel verkiezingen omdat er zich meer kandidaten hebben aangemeld dan er zetels te vergeven zijn.

De studentenpartij MUST, sinds jaren de dominante studentenfractie, mikt met elf kandidaten erop om weer als grootste uit de bus te komen. De huidige eenmansfractie Richard Gertsen komt met een nieuwe lijst Vlijmscherp, die vier gegadigden telt. Nieuw is ook de lijst Forum FEMily, met twee kandidaten, ook actief op de Faculteit Economie en Management (FEM). Verder dingen er nog acht eenmansfracties naar de gunst van de kiezer.

Bij de personeelsgeleding van de HSR zijn enkele bestaande fracties opgegaan in Huzo!, die met zestien kandidaten de verkiezingen ingaat. De leden van de huidige partijen HUdoc, HU+ en lijst Ondersteunend Personeel hebben zich bijna allemaal bij Huzo! aangesloten of keren niet terug. Daarnaast doen vier eenpersoonslijsten mee, waaronder Jacqueline de Vogel (oud-voorzitter van de afgetreden Personeelsraad), Joost de Bruin (de enige die is overgebleven van de fractie HU+, niet meegegaan naar Huzo!) en Sil de Nijs (actief voor de vakbond AOb).

Vervroegd van start 
Ook bij de Personeelsraad zijn er verkiezingen. De raad stapte in december vorig jaar op uit ongenoegen met de opstelling van de directie van HU Diensten ten aanzien van de raad. Er hebben zich nu vijftien kandidaten gemeld voor de negen beschikbare zetels. Twee opgestapte leden zijn weer beschikbaar en voeren de lijst Op de Bres aan, die bestaat uit acht kandidaten. Verder doen er zeven eenpersoonslijsten mee. Degenen die worden gekozen, gaan vervroegd van start omdat er nu geen officiële raad bestaat.

Bij de faculteitsraden hoeven alleen studenten van de Faculteit Natuur en Techniek de gang naar de virtuele stembus te maken; bij de FEM geldt dat voor zowel studenten als medewerkers. Voor opleidingscommissies zijn geen verkiezingen meer. 

De verkiezingen vinden plaats van maandag 9 mei tot en met zondag 15 mei.

De officiële uitslag van de kandidaatstelling staat hier (inloggen nodig).