Gedragscode waarschijnlijk van de baan

Meerderheid van de Hogeschoolraad lijkt tegen de regels voor studentenorganisaties te gaan stemmen.

Utrechtse introductie 2015 / archieffoto Maarten Nauw

Een meerderheid van de Hogeschoolraad (HSR) lijkt tegen de gedragscode voor studentenorganisaties te gaan stemmen. Het document is al wel ondertekend door studieverenigingen van de Universiteit Utrecht (UU).

De studentenfracties Vlijmscherp en MUST zeggen tegen te gaan stemmen. Ook een deel van het personeel in de raad keert zich tegen de plannen. Dit bleek tijdens de vergadering van de HSR met het college van bestuur op woensdag 5 december. Bij een afwijzing moet het college van bestuur met een nieuwe versie komen en deze opnieuw aan studentenorganisaties voorleggen.

De regels in het document zouden gaan gelden voor alle studentenorganisaties die banden hebben met de HU en Universiteit Utrecht. Aanleiding voor de code zijn vermeende incidenten bij bijvoorbeeld UVSV. In de code staat bijvoorbeeld dat geweld, discriminatie, seksisme en vernedering verboden zijn.

De HSR uitte eerder onvrede over de gedragscode waar studentenorganisaties aan moeten voldoen. De code bevat alleen de plichten en niet de rechten van studenten, luidt een klacht. Ook was er kritiek op de regel dat studenten de hogeschool en universiteit niet in diskrediet mogen brengen. Dat druist in tegen de vrijheid van meningsvorming, iets wat het college van bestuur ontkent.

Angstcultuur

Vlijmscherp bracht tijdens de vergadering een verklaring in waarbij de fractie stelde dat de gedragscode onduidelijk is en leidt tot een ‘angstcultuur’ bij studentenorganisaties. Daarbij is de OSHU, de koepel van HU-studieverenigingen, volgens de fractie ‘slechts beperkt gehoord’. Ook de Universiteitsraad heeft volgens de studenten te weinig te zeggen gehad over het document.

Vlijmscherp is ook geschrokken van een publicatie op universiteitsplatform DUB waarin melding wordt gemaakt van 17 incidenten bij gezelligheidsverenigingen in augustus. Deze organisaties moeten volgens een andere gedragscode tijdens de introductietijd dergelijke voorvallen doorgeven. ‘Verenigingen hebben in goed vertrouwen incidenten gemeld bij de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU) en kunnen dit nu teruglezen in de media’, stelt de fractie.

Ad hoc

De officiële stemming over de gedragscode vindt waarschijnlijk volgende week woensdag plaats. Collegelid Anton Franken zei dat bij een negatief besluit het college van bestuur in geval van incidenten bij studentenorganisaties zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en ad hoc zal reageren. Onbekend is wat de gevolgen zijn voor de gedragscode voor organisaties waar zowel studenten van de HU als UU lid van zijn, zoals gezelligheids- en sportverenigingen.

 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...