Hogeschoolraad aarzelt over gedragscode studentenorganisaties

De code bevat alleen plichten en verbiedt studentenorganisaties om de HU en UU in diskrediet brengen, zo meent de HSR.

Utrechtse Introductie Tijd 2018 / foto Maarten Nauw

Binnen de Hogeschoolraad bestaat onvrede over een gedragscode voor studentenorganisaties, die de HU en Universiteit Utrecht willen invoeren.

Bij de UU is de gedragscode al ondertekend door studieverenigingen, maar een flink deel van de Hogeschoolraad (HSR) ziet deze niet zitten.

Dat bleek tijdens de vergadering van de raad op woensdag 21 november. De gedragscode geldt bij invoering voor alle studieverenigingen en studentenorganisaties die banden hebben met hogeschool en universiteit. Aanleiding zijn vermeende incidenten bij bijvoorbeeld UVSV. De regels komen bovenop de gedragscode voor de gezelligheidsverenigingen tijdens de kennismakingstijd. HU en Universiteit Utrecht (UU) voerden hierover overleg met onder meer studentenunie VIDIUS, koepels van studentenorganisaties en de Sportraad.

In de nieuwe gedragscode staan elf uitgangspunten waarop de besturen van studentenorganisaties moeten toezien. Zo dienen de leden respectvol met elkaar om te gaan en zijn geweld, discriminatie, seksisme en vernedering uit den boze. Ook mogen ze anderen niet aanzetten tot het overmatig drinken van alcohol en studentenorganisaties, hogeschool en universiteit niet ‘in diskrediet’ brengen.

Vrijheid van meningsuiting

Die laatste regel stuitte op onoverkomelijke bezwaren van de HSR. Die achtte zo’n verbod in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Maar later tijdens de vergadering bleek dat een krappe meerderheid van de raad überhaupt niet gediend is van de gedragscode. ‘Er staan alleen de plichten in en niet de rechten van studenten’, zei Richard Gertsen van studentenfractie Vlijmscherp. Een notitie over de rechten is volgens sommigen in de maak, maar heeft nu in ieder geval nog geen officiële status.

De HSR nam nog geen formeel besluit en bespreekt de code binnenkort met het college van bestuur.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

2 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

 1. De Hogeschoolraad (HSR) heeft naar mijn mening gelijk. Een aparte gedragscode voor studentenorganisaties is ongewenst en neigt naar klassejustitie.
  Maak liever een overzicht van bestaande wettelijke regelingen die voor iedere Nederlander gelden.
  Iedere Nederlander en dus ook iedere student wordt geacht de wet te kennen.
  Om enkele bestaande regelingen te noemen:
  De grondwet het verbod op discriminatie (o.a. ras).
  De onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.
  Het niet toestaan van onrechtmatige daden (ontgroeningen zijn daarvan een voorbeeld, maatschappelijk gezien worden ontgroeningen niet meer aanvaard).
  Het verbod om iemand lichamelijk letsel toe te brengen.
  Etcetera, etcetera.
  .

 2. Naar mijn mening zou er ook onderzoek moeten komen naar de overeenkomsten tussen studentencorpora en enkele motorclubs, die vanwege rechtswege zijn verboden.
  Met name onderzoek naar de argumenten voor dit verbod en of die argumenten ook toepasbaar zijn op een verbod van bepaalde studentencorpora vanwege ontgroeningen.
  Maatschappelijke organisaties kunnen een verbod op studentencorpora ondersteunen. In Duitsland was dat al zo bij het verbod (door kerkgenootschappen) om lid te worden van zogenaamde “schlagende Verbindungen” waar geduelleerd werd, omdat daarbij lichamelijk letsel werd toegebracht. En het toebrengen van lichamelijk letsel is in zo’n verband niet toegestaan, zelfs verboden.
  Na de tweede wereldoorlog was er vanuit Duitsland ook veel kritiek en onbegrip op “het Dachautje spelen”tijdens ontgroeningen en op het “kaalscheren van feuten” met als argument: het lijkt wel een concentratiekamp. Al met al voldoende redenen om aankomende studenen op een andere manier weerbaar te maken en voor te bereiden op een plaats in de maatschappij.
  Marcellinus Bruins