Nieuws

Hogeschoolraad aarzelt over gedragscode studentenorganisaties

Utrechtse Introductie Tijd 2018 / foto Maarten Nauw

Binnen de Hogeschoolraad bestaat onvrede over een gedragscode voor studentenorganisaties, die de HU en Universiteit Utrecht willen invoeren.

Bij de UU is de gedragscode al ondertekend door studieverenigingen, maar een flink deel van de Hogeschoolraad (HSR) ziet deze niet zitten.

Dat bleek tijdens de vergadering van de raad op woensdag 21 november. De gedragscode geldt bij invoering voor alle studieverenigingen en studentenorganisaties die banden hebben met hogeschool en universiteit. Aanleiding zijn vermeende incidenten bij bijvoorbeeld UVSV. De regels komen bovenop de gedragscode voor de gezelligheidsverenigingen tijdens de kennismakingstijd. HU en Universiteit Utrecht (UU) voerden hierover overleg met onder meer studentenunie VIDIUS, koepels van studentenorganisaties en de Sportraad.

In de nieuwe gedragscode staan elf uitgangspunten waarop de besturen van studentenorganisaties moeten toezien. Zo dienen de leden respectvol met elkaar om te gaan en zijn geweld, discriminatie, seksisme en vernedering uit den boze. Ook mogen ze anderen niet aanzetten tot het overmatig drinken van alcohol en studentenorganisaties, hogeschool en universiteit niet ‘in diskrediet’ brengen.

Vrijheid van meningsuiting

Die laatste regel stuitte op onoverkomelijke bezwaren van de HSR. Die achtte zo’n verbod in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Maar later tijdens de vergadering bleek dat een krappe meerderheid van de raad überhaupt niet gediend is van de gedragscode. ‘Er staan alleen de plichten in en niet de rechten van studenten’, zei Richard Gertsen van studentenfractie Vlijmscherp. Een notitie over de rechten is volgens sommigen in de maak, maar heeft nu in ieder geval nog geen officiële status.

De HSR nam nog geen formeel besluit en bespreekt de code binnenkort met het college van bestuur.