Goed nieuws voor huisjesmelkers

‘Voortbestaan van het Utrechts Huurteam onzeker’ kopte Trajectum afgelopen week.

‘Voortbestaan van het Utrechts Huurteam onzeker’ kopte Trajectum afgelopen week.
De gemeente wil eerst weten of het team wel goed functioneert, voordat ze in de buidel tast na een proef van een jaar. Jammer, want de signalen die het Huurteam gaf schrikten huisjesmelkers af.

In 2010 kwamen er 340 klachten binnen in Utrecht. Zeventig daarvan zijn aan de huurcommissie voorgelegd, omdat huisbazen veel te hoge huren vroegen. Meestal zijn het niet de meest kapitaalkrachtige mensen die bij een Huurteam aankloppen. Het Huurteam onderzoekt gratis of de huurprijs te hoog is of het onderhoud te wensen over laat is. Studenten vallen in het algemeen ook in de categorie niet-kapitaalkrachtig en hebben baat bij een laagdrempelige instantie.
Verhuurders daarentegen zijn minder blij met mensen die aan hun huurprijzen zitten te morrelen.

Rotterdam heeft al besloten door te gaan met de teams. Maar brengen de kosten in rekening bij de huurder, namelijk 450 euro. Want wie profiteert van de verlaagde huurprijzen, moet er ook voor betalen, is het credo. Een logische redenering, maar het is wel een kostendrempel die studenten kan afschrikken om naar een huurteam te stappen.

Of het Utrechtse Huurteam doorgaat is vooralsnog onduidelijk. Er is geen geld gereserveerd om de al jarenlange durende woekerpraktijken van Betty Chang, Utrechts beruchtste huisbaas die menig student al tot wanhoop heeft gedreven, uit te roeien.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...