Nieuws

Groep docenten steunt plan voor fusie tot Social Work

Een groep van ruim veertig docenten is teleurgesteld dat de faculteitsraad van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) niet heeft ingestemd met de vorming van één opleiding Social Work. Zij steunen het plan van de faculteitsdirectie om drie opleidingen te fuseren.

Dat schrijven zij in een brief aan interim-faculteitsdirecteur Martha Stuy en Elise Nauta, directeur van het Instituut voor Social Work. De groep wil hiermee steun betuigen aan de vorming van een brede bachelor Social Work.

De faculteitsdirectie stelde eerder dit jaar voor om de drie opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD) en Culturele & Maatschappelijke Vorming (CMV) per september 2017 om te smeden tot Social Work. Maar de faculteitsraad stemde vorige maand tegen omdat er onvoldoende draagvlak voor zou zijn en omdat dit ten koste gaat van de identiteit van de opleidingen.

Overtuigende analyses
In de brief breken de docenten een lans voor het directievoorstel tot samengaan van de opleidingen. ‘In het innovatieproces van het afgelopen decennium zijn daarvoor naar ons inzicht voldoende overtuigende analyses en argumenten aangeleverd’, schrijven zij. Zij roepen de docenten op om in dialoog te blijven over de toekomst van Social Work, ‘ook buiten de formele kaders van de onderwijsinnovatie en medezeggenschap om’.

De brief is ondertekend door docenten van de opleidingen SPH, MWD en CMV en vertegenwoordigers van het propedeuseteam, Leven Lang Leren (deeltijd en cursussen) en het Kenniscentrum Sociale Innovatie.